Uutinen

WTO-neuvottelut käynnistyvät taas kulisseissa

Maailman kauppajärjestön WTO:n kitkainen Dohan kehityskierros nytkähtänee eteenpäin päivänä minä hyvänsä. Järjestön kulisseissa ryhdytään taas keskustelemaan tullileikkauksista ja maataloustuista.
Anna-Kaisa Hiltunen
13.1.2009

Teollisuus- ja kehitysmaat vääntävät edellisvuoden tapaan kättä eritoten kolmesta kysymyksestä: teollisuusmaiden maataloustuista, eräiden teollisuusalojen kaupan täydellisestä vapauttamisesta ja kehitysmaiden oikeudesta suojella maataloustuottajiaan ulkomaiselta kilpailulta ja polkumyynniltä.

"Neuvotteluehdotukset jätettiin joulukuussa, ja uudet neuvottelut aloitetaan aivan näinä päivinä", sanoo lähetystöneuvos Pirjo Välinoro ulkoministeriön kauppapoliittiselta osastolta.

Yksi kovimmista kehitys- ja teollisuusmaiden välisistä kiistakapuloista on maataloustuotteiden tullimaksujen alentaminen.

Erityissuojaa vai ei?

Kehitysmaita vaaditaan alentamaan tullejaan kaksi kolmannesta teollisuusmaiden vastaaviin tullileikkauksiin verrattuna. Tullien leikkausvaatimukset koskevat myös sellaisia maataloustuotteita, joiden tuottaminen on kehitysmaille elintärkeää.

Tällaisten tuotteiden tullien alentaminen voisi kuitenkin johtaa kotimaisen tuotannon kuihtumiseen ja ruokaturvan heikkenemiseen, kehitysmaat painottavat.

Lisäksi väittelyä herättää niin sanottu erityissuojalauseke. Se takaisi kullekin kehitysmaalle oikeuden nostaa minkä tahansa tuotteen tullia väliaikaisesti, jos tuotteen tuonti lisääntyisi yllättäen tai jos tuontihinta romahtaisi.

Neuvotteluissa kiistelläänkin nyt siitä, kuinka suuri tuonnin lisäys tai tuontihinnan romahdus oikeuttaisi kehitysmaat nostamaan tulleja, ja kuinka paljon.

Tuet alas, polkuhinnat ylös

Maataloustullien lisäksi neuvotteluissa keskustellaan teollisuusmaiden maataloustuista. Kehitysmaat vaativat teollisuusmaiden tukia alas, sillä tuet johtavat yleensä ylituotantoon ja ylijäämän kauppaamiseen kehitysmaihin – polkuhintaan.

Kolmanneksi WTO:ssa neuvotellaan yksittäisten teollisuudenalojen tullien poistamisesta eli niin sanotuista sektorisopimuksista.

Yhdysvallat ja EU ovat koettaneet painostaa suurimpia kehitysmaita osallistumaan esimerkiksi kemikaali- ja tekstiilikaupan tullit poistaviin sopimuksiin, kun taas kehitysmaat katsovat, että sopimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Tullien poistaminen köyhien maiden nuorilta mutta lupaavilta teollisuudenaloilta voisi pahimmillaan merkitä alojen kuihtumista kokonaan, kehitysmaat huomauttavat.

Ministerikokous kenties kesällä

Lähetystöneuvos Välinoron mukaan WTO:n ministerikokouksen järjestämisen "henkinen määräaika" on tällä kertaa viimeistään heinäkuussa.

Kesään asti jouduttaneen odottamaan ensinnäkin siksi, että Yhdysvaltain uuden kauppahallinnon on saatava työnsä alkuun ennen varsinaisia neuvotteluja. Myöhemmin keväällä Intiaan puolestaan valitaan uusi parlamentti ja sitä myöten hallitus, ja syksyllä vaihtuu vielä Euroopan unionin komissio.

Kumpikin muutos siirtänee WTO:n ministeritapaamista eteenpäin, Välinoro sanoo.

WTO:n Dohan kierros katkesi viimeksi joulukuussa, kun kauppajärjestön pääjohtaja Pascal Lamy jätti kutsumatta ministeritapaamisen koolle. Lamyn mukaan ministerikokous olisi tuolloin ollut vaarassa paitsi epäonnistua myös vahingoittaa koko kauppajärjestön uskottavuutta.

Lisää tietoa aiheesta