Uutinen

WSF:n afrikkalainen versio onnistui odotusten mukaisesti

Seitsemäs Maailman sosiaalifoorumi järjestettiin Kenian Nairobissa 19.-25. 1. Foorumi sisälsi ohjemaa avajaisten musiikista ja palopuheista satoja sessioita sisältäviin intensiivisiin keskustelupäiviin.
Teppo Eskelinen
29.1.2007

NAIROBI -- Uusliberalismin vastaisia yhteiskunnallisia liikkeitä yhteen kokoava Maailman sosiaalifoorumi (WSF) on aiemmin järjestetty Brasiliassa ja kerran Intiassa. Afrikkalaiset järjestöt pitivät foorumin saamista Afrikkaan ainutlaatuisena tilaisuutena paikallisen kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseksi.

Foorumin paikallinen luonne näkyikin osallistujien maantieteellisessä jakaumassa: afrikkalaiset olivat poikkeuksellisen hyvin edustettuina.

Foorumin sijaintipaikaksi valittu Kasaranin urheilustadion tarjosi tilaisuuksille hyvät puitteet. Järjestäjien aiemmin pelkäämältä liikennekaaokselta kymmenien tuhansien ihmisten saapuessa foorumipaikalle vältyttiin suurelta osin. Ilmeisesti kyseessä oli myös ensimmäinen kerta, kun foorumin ohjelma on valmistunut ennen foorumin alkua.

Järjestelytoimikuntaan kuuluva Oduor Ongwen olikin erittäin tyytyväinen.

"Vielä muutama viikko ennen foorumia monet käytännön asioista olivat varsin epäselviä, mutta viime hetken ponnistelut onnistuivat riittävän hyvin. Pystyimme näyttämään että afrikkalaiset järjestöt pystyvät saamaan aikaiseksi tämän foorumin. Ainoastaan foorumin osanottajien määrä on ollut pieni pettymys", Ongwen sanoi.

Järjestäjät odottivat sataa tuhatta kävijää, mutta rekisteröityneiden osallistujien määrä jäi 48 000:een. Käytännössä foorumialueen ulkopuolisten tapahtumien kävijät mukaan lukien luku lienee noin 60 000. Ohjelman puolesta paikalle saapuneilla oli mistä valita: tapahtumia järjestettiin neljän foorumipäivän aikana 1 200.

Ainoa varsinainen selkkaus foorumin yhteydessä oli parin sadan slummiasujan tunkeutuminen foorumin alueelle. He protestoivat noin kuuden euron suuruista osallistumismaksua, kokien sen estävän heidän äänensä kuulumisen foorumissa. Vahvistamattomien tietojen mukaan tunkeutujat päästettiin myöhemmin luvallisesti osallistumaan foorumiin.

Ympäristökysymykset esillä talouden ohella

WSF on aiemmin saanut aiemmin kritiikkiä ympäristökysymysten unohtamisesta sosiaalisten kysymysten alle. Jotkut ovat jopa väläytelleet ajatusta erillisestä Maailman ympäristöfoorumista. Nairobissa ympäristökysymyksistä järjestettiin kuitenkin runsaasti keskusteluja. Tilaisuuksia järjestettiin esimerkiksi maatalouden ympäristöongelmista, biopolttoaineiden tuotannosta, öljystä ja ekologisesta yhteiskunnasta ylipäänsä.

Muilta osin teemoissa korostui afrikkalainen näkökulma: käytännön työtä esimerkiksi katulasten parissa tekeviä järjestöjä oli paljon paikalla, ja useilla järjestöillä oli uskonnollinen tausta. Kuitenkin uusliberalistisen talouden vastaisuus toimi laajasti osallistujia yhdistävänä teemana.

Taloudellisista kysymyksistä voimakkaimmin esillä olivat velkakysymys ja EPA-neuvottelut. Afrikkalaiset järjestöt ovat useassa maassa pyrkineet aktiivisesti painostamaan hallituksiaan kieltäytymään velanmaksusta. Samalla huomiota kiinnitetään hallitusten toiminnan läpinäkyvyyteen, jotta velanmaksusta säästyneet rahat todella päätyisivät sosiaalisiin tarkoituksiin.

"Velanotto on useimmiten yhteyksissä eliittien korruptioon. On tärkeää, että liikkeet näkevät näiden ongelmien yhteyden", tiivisti kenialainen kampanjoitsija Dick Malebe.

Eteenpäin politiikassa

Tiistain 23. tammikuuta suurissa keskustelussa pohdittiin uusliberalismin vastaisen liikkeen tulevaisuutta ja sosiaalifoorumeiden roolia liikkeen kannalta. Kysymys on olennainen, koska foorumin seitsemänvuotinen historia pakottaa miettimään, miten foorumit vaikuttavat käytännön politiikkaan ja kansalaistoimintaan.

Useissa puheenvuoroissa korostettiin, että maailmanlaajuinen liikehdintä on nosteessa. Tiettyjen avaintapahtumien, kuten Seattlen mielenosoitusten jälkeen ei ole nähty liikkeen hiipumista muuten kuin mediahuomion osalta. Tämä näkyy muun muassa sosiaalifoorumeissa, joiden agenda on laajentunut painopisteen siirtyessä kritiikistä tulevan toiminnan ideointiin. Nairobin foorumissa neljäs päivä olikin varattu yksinomaan konkreettisten toimintaideoiden luomiselle.

Yksi politiikan tekemisen keino foorumille on ollut rooli Maailman talousfoorumin vastapainona. Vuoropuhelua Davosiin 24.-27. tammikuuta kokoontuneiden talousjohtajien kanssa oli edistämässä esimerkiksi YK:n ihmisoikeuskomission entinen johtaja Mary Robinson. Robinson oli poimimassa ideoita WSF:stä viedäkseen järjestöjen viestiä Davosiin.

"Taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien korostuminen foorumissa on erittäin tärkeää. Tällä kertaa ihmisoikeusagenda oli tavallistakin johdonmukaisempi. On olennaista, että suuryritysten rooli ihmisoikeuksien kannalta nähdään todellisessa valossa, ja tämän näkemyksen tulisi korostua myös talousfoorumissa", Robinson sanoi.

Lisää tietoa aiheesta