Uutinen

WSF: Toisenlainen maailma taiteen keinoin

Maailman sosiaalifoorumi kokosi yhteen ruohonjuuritason liikkeiden, kansalaisaktivistien ja älymystön edustajien lisäksi myös taiteilijoita eri puolilta maailmaa.
Janne Sivonen
20.1.2004

MUMBAI -- Monille osallistujille taiteilijoiden mukanaolo merkitsi ainoastaan sitä, että tarjolla oli eksoottista viihdettä eri puolilta maailmaa, mutta valtaosa taiteilijoista oli paikalla samasta syystä kuin muutkin: ollakseen osana liikettä, joka etsii vaihtoehtoja uusliberalistiselle globalisaatiolle.

Sambia Sakala Brothers on Sambian yksi suosituimmista yhtyeistä. Parivaljakon mukaan taiteilijat ovat jääneet sosiaalifoorumi-prosessissa syrjään. Maailmaa voi muuttaa myös musiikin avulla, veljekset uskovat.

"Sosiaalifoorumissa olemme luoneet paljon kontakteja muihin yhteiskunnallisesti suuntautuneisiin taiteilijoihin, mutta seuraavassa foorumissa haluamme tehdä muutakin kuin esiintyä ja luoda kontakteja. Tarvitsemme workshoppeja, joissa myös taiteilijat voivat antaa panoksensa toisenlaisen maailman luomiseksi", muusikot sanovat.

Sakala Brothers tuli Mumbaihin tekemään tunnetuksi Oxfamin alulle panemaa Make Trade Fair -kampanjaa.

"Sambiassa kampanjaa vetää paikallinen ODCMT-järjestö, joka on kerännyt maassamme yli miljoona nimeä kampanjan masinoimaan globaaliin reilun kaupan vetoomukseen. Itse olemme levyttäneet kampanjalle reilua kauppaa käsittelevän laulun", veljekset kertovat.

Mitä muusikot ovat tehneet sosiaalifoorumissa esiintymisen lisäksi?

"Olemme kiertänet muiden delegaattien tavoin lukuisia workshoppeja. Ehkä kiinnostavin niistä koski pienaseiden leviämistä. Useassa Sambian naapurimaassa on riehunut sisällissota, joten aihe on meille hyvin tärkeä."

Onko sosiaalifoorumi Sakala Brothersin mielestä hyvä tapa muuttaa maailmaa?

"Ehdottomasti on. Pohjimmiltaan tänne saapuneet ihmiset ajavat samaa asiaa: he taistelevat oikeudenmukaisuuden puolesta ja köyhyyttä ja nälkaa vastaan. Kun näin suuri määrä ihmisiä kokoontuu yhteen vaatimaan parempaa maailmaa, monista erilaisista liikkeistä kasvaa yksi, yhtenäinen ääni, jota päättäjien on pakko kuunnella. Siksi sosiaalifoorumi on vähintäänkin yksi askel eteenpäin. On paljon parempi tulla tänne kuin jäädä kotiin ja olla vaiti", veljekset toteavat.

Sambiaan palattuaan miehet suunnittelevat perustavansa järjestön, joka kokoaa yhteen yhteiskunnallisesti suuntautuneet muusikot.

Lisätietoa Maailman sosiaalifoorumista Kepan WSF-sivuilla.