Uutinen

WSF: Porto Alegren kokous päättyi konsensus-yritykseen

Joukko tunnettuja aktiiveja ja intellektuelleja julkaisi viidennen Maailman sosiaalifoorumin yhteydessä manifestin, joka saattaa vaikuttaa foorumin tulevaisuuteen.
Jari Nousiainen
1.2.2005

Porto Alegressa järjestetty viides Maailman sosiaalifoorumi sai mielenkiintoisen päätöksen, kun 19 maailmankuulua aktiivia ja intellektuellia julkisti 12 kohdan toimintaohjelman foorumille. Ns. "Porto Alegren manifesti" antaa vihdoinkin konkreettisen suunnan toisenlaisen mahdollisen maailman rakentamiselle. Toimintaohjelman laatijat kehottivat kaikkia WSF:n osallistujia allekirjoittamaan julistuksen.

Manifestissa annetut suositukset on hahmoteltu WSF:n keskusteluissa käsiteltyjen aiheiden ja lukuisten ehdotusten perusteella. "Se on synteesi siitä, mitä WSF ehdottaa maailmanlaajuisesti", kommentoi Le Monde Diplomatique -lehden päätoimittaja Ignacio Ramonet, joka on yksi allekirjoittajista. "Nyt kukaan ei voi sanoa, ettei meillä ole ohjelmaa."

Italialainen Flavio Lotti pitää ehdotuksia hyvänä aloitteena ja osoituksena WSF:n avoimuuden antamista mahdollisuuksista. Hän ei usko allekirjoittajien pyrkineen "pakottamaan ohjelmaansa kenellekään".

Listan painopiste on vallan hajauttamisessa ja epäoikeudenmukaisuuden poistamisessa. Agendaan on kirjattu mm. kehitysmaiden velkojen mitätöiminen, valuutansiirtojen ja asekaupan verotus, veroparatiisien lakkauttaminen, tiedon ja elävien organismien patentoimisen sekä veden yksityistämisen kielto, kamppailu kaikenlaista syrjintää vastaan sekä kansainvälisten järjestöjen perinpohjainen demokratisoiminen.

Allekirjoittajien auktoriteetti epäilyttää

Vaikka suurin osa manifestin kirjoittajista on WSF:n perustajia ja sen kansainvälisen komitean jäseniä, he haluavat korostaa kirjoittaneensa manifestin nimenomaan yksityishenkilöinä. Allekirjoittajat ovat Aminata Traoré, Adolfo Pérez Esquivel, Eduardo Galeano, José Saramago, François Houtart, Boaventura de Sousa Santos, Armand Mattelart, Roberto Savio, Riccardo Petrella, Ignacio Ramonet, Bernard Cassen, Samir Amin, Atilio Boron, Samuel Ruiz Garcia, Tariq Ali, Frei Betto, Emir Sader, Walden Bello, ja Immanuel Wallerstein.

Manifestin asema herätti kiivasta keskustelua. Esimerkiksi WSF:n kansainvälisen komitean jäsen Francisco (Chico) Whitaker halusi ottaa paperin "vain yhtenä ehdotuksena muiden joukossa", vaikka hän myönsikin allekirjoittajaryhmän jäsenten antavan manifestille painoarvoa. "Konsensusta se ei luo", Whitaker kuitenkin totesi. Ignacio Ramonet puolestaan uskoi, että suuri enemmistö WSF:n osallistujista kannattaa toimintaohjelman sisältöä.

Monet muistuttivat, että WSF ei ole keskusjohtoinen järjestö eikä periaatteidensa mukaan ota kantaa, vaan tarjoaa vapaan keskusteluareenan. Porto Alegressa vieraillut Mika Rönkkö oli samoilla linjoilla. Hänen mukaansa keskusjohtoisuuteen siirtyminen heikentäisi avoimuusperiaatetta.


Uutisen lähteenä on käytetty IPS:n uutisia "The Risks to World Social Forum Posed by Its Own Success", "The Consensus of Porto Alegre?" ja "A Divisive Consensus".

Lisää tietoa aiheesta