Uutinen

WSF: Paljon puhetta syrjäytyneistä - miten saada heidät myös osallistumaan?

Maailman sosiaalifoorumin (WSF) kohtalonkysymys on, kuinka akateemisesta keskustelukerhosta muovataan todellinen ja vaikutusvaltainen kohtauspaikka syrjäytyneiden ryhmien edustajille.
24.1.2005

IPS -- Vaikka kansalaisjärjestöaktiivit toivovat Maailman sosiaalifoorumin (WSF) osallistujakirjon laajenevan, ei tänä vuonna viidettä kertaa järjestettävän tapahtuman kävijäkuntaan ole juuri odotettavissa muutosta: mukana on pääasiassa korkeasti koulutettua eliittiä - ja heistäkin valtaosaa tulee isäntämaasta. Tänä vuonna WSF palaa syntysijoilleen Brasilian Porto Alegreen 26.-31. tammikuuta.

"En usko, että viides WSF tulee olemaan muuta kuin samanlainen kesäkurssi jollainen se on aina ollut, enkä usko että todella syrjäytyneitä on mukana yhtään sen enempää kuin ennenkään", toteaa saksalainen, Meksikossa asuva sosiologi Heinz Dietrich.

Vuonna 2003 Brasilian IBASE-instituutti julkaisi siihen asti Porto Alegressa pidettyjä WSF-tapahtumia tarkastelleen tutkimuksen, jonka mukaan valtaosalla kävijöistä on korkea koulutustausta ja useat ovat yliopisto-opettajia tai -opiskelijoita. Kolmessa Porto Alegressa pidetyssä foorumissa osanottajia on ollut yhteensä noin 170 000 - ja heistä noin 86 prosenttia oli brasilialaisia ja 73 prosenttia akateemisesti koulutettuja, IBASEn tutkimuksessa todettiin.

Tutkimustulokset ovat saaneet järjestäjät etsimään keinoja, jolla tilannetta voitaisiin tämän vuoden tapahtumassa kohentaa.

"Yritämme saada mukaan enemmän edustajia syrjäytyneiden ja vähävaraisten joukosta, mutta näyttää siltä, ettei kävijäprofiileissa tapahdu vielä tänä vuonna kovin suuria muutoksia", toteaa IBASE:n koordinaattori Erica Rodrigues IPS:lle.

IBASE on onnistunut keräämään kokoon 20 000 dollaria, jolla voidaan rahoittaa 40 brasilialaisen köyhän kunnan johtajan osallistuminen foorumiin. Varat ovat osa solidaarisuusrahastoa, joka luotiin kaksi vuotta sitten mahdollistamaan vähävaraisten osallistuminen WSF:ään. Rodriguesin mukaan idea ei ole kuitenkaan kypsynyt juuri alkua pidemmälle.

Mumbain kokemuksista otettava oppia

Meksikolainen kansalaisaktiivi Hector de la Cueva, joka edustaa amerikkalaisten kansalaisjärjestöjen Hemispheric Social Allience -verkostoa uskoo, että tänä vuonna uusia osanottajia on odotettavissa, muttei siinä määrin kun on toivottu.

"Kansalaisjärjestöissä kyllä tajutaan, että meidän täytyy avata foorumia yhä enemmän syrjäytyneille ryhmille ja toimenpiteisiinkin on ryhdytty, mutta vielä on paljon matkaa kuljettavana", hän arvelee.

Tämänvuotinen WSF poikkeaa aiemmista Porto Alegressa pidetyistä foorumeista sijainniltaan. Nyt on siirrytty kauas kaupungin yliopistokampukselta, ja se saattaa tarkoittaa, että kävijäjoukossa on entistä vähemmän yliopistoväkeä ja enemmän marginalisoituneiden ryhmien edustajia, De la Cueva uskoo.

Sekä Rodrigues ja De la Cueva pitävät viimevuotista Intiassa pidettyä Maailman sosiaalifoorumia osoituksena siitä, että Porto Alegrenkin kävijäkuntaa voidaan muokata heterogeenisemmaksi. Mumbaissa oli mukana runsaasti edustajia Intian köyhien ja syrjäytyneiden ryhmien joukosta.

Dietrichin mukaan Porto Alegren tapahtumien akateemisuus ja ylipäänsä sosiaalifoorumeja vaivaava poliittisen sitoutumisen tai tiukkojen kannanottojen välttäminen on johtanut koko WSF-liikkeen toimivuuden vähittäiseen kyseenalaistamiseen.

"WSF:n on muuttuva kesäkoulusta elämänkouluksi", Dietrich toteaa. Venezuelan vasemmistopresidentin Hugo Chávezin ja Kuuban Fidel Castron kannattajaksi tunnustautuva Dietrich uskoo, että WSF:ssä pitäisi avoimesti ottaa kantaa Yhdysvaltain "imperialistista" politiikkaa vastaan.

De la Cueva kuitenkin muistuttaa, ettei tällainen puolueellisuus ole mahdollista, sillä "Foorumi on avoin, monenkirjava ja horisontaalinen tila, joka heijastaa globalisaatiota ja etsii sille vaihtoehtoja. Se ei ole poliittisten puolueiden tai ay-liikkeen kohtauspaikka, jossa voidaan tehdä lopullisia julkilausumia