Uutinen

WSF: Alkuperäiskansat entistä näkyvämmin mukana sosiaalifoorumissa

Maailman sosiaalifoorumin (WSF) odotetaan kokoavan 26.-31. tammikuuta Brasilian Porto Alegreen 120 000 osanottajaa.
Mario Osava
24.1.2005

IPS -- "Me olemme toisenlainen maailma", julistavat Brasilian Porto Alegreen kokoontuvat alkuperäiskansat. Ne ovat osa Maailman sosiaalifoorumia (WSF), joka järjestetään nyt viidettä kertaa tunnuksella Toisenlainen maailma on mahdollinen.

WSF syntyi vuonna 2001 kansalaisyhteiskunnan vastavetona Maailman talousfoorumille, joka kokoaa maailman rikkaat ja vaikutusvaltaiset vuosittain Sveitsin Davosiin.

Alkuperäiskansojen tilaisuuksille on nyt ensi kertaa varattu WSF:ssä oma alue. Amazonin altaan alkuperäiskansojen järjestöjen yhteiselintä (Coica) edustava Rona Dos Santos tähdentää, että intiaanien elämäntapa vastaa jo paljolti WSF:n ihanteita.

"Elämme yhteisön jäseninä; omistautuneina vastavuoroisuuden periaatteelle, johon sisältyvät solidaarinen talous, monimuotoisuuden kunnioitus, vastuu tuleville sukupolville, ympäristönsuojelu ja pyrkimys rakentaa vallitsevasta kapitalistisesta mallista poikkeava maailma."

Dos Santos on valmistellut Porto Alegressa Alkuperäistaiteiden ja -tiedon puxirumia, johon odotetaan noin neljääsataa edustajaa kaikkiaan sadasta etnisestä ryhmästä ympäri maailmaa.

"Puxirum" on Brasilian tärkeintä intiaanikieltä, tupi-guarania, ja tarkoittaa "voimien yhdistämistä yhteisen päämäärän hyväksi".

Alkuperäiskansoille on varattu neljä tapahtumatelttaa WSF:ssä, joka sijoittuu Guaíbajoen rannalle. Telttoihin majoittuvat taide- ja käsityönäyttely, ruokakojut sekä keskustelutilaisuudet, joita kutsutaan monimuotoisuus-vuoropuheluiksi.

Dos Santosin mukaan puxirumin pääteemana on alkuperäiskansojen oikeudet. Hän muistuttaa, että YK on jo 20 vuotta luonnostellut asiakirjaa alkuperäiskansojen oikeuksista, mutta se on yhä hyväksymättä. Amerikan valtioiden järjestö (OAS) ja Brasilian parlamentti ovat pähkäilleet vastaavaa asiakirjaa yli kymmenen vuotta.

Dos Santosin mukaan alkuperäiskansojen oikeuksilta puuttuvat siten kunnon takuut. Oikeuden maahan, kulttuuriin ja kieleen tunnustaa vain Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimus numero 169, joka ei sido valtioita harjoittamaan vastaavaa politiikkaa.

Valtioiden vitkuttelu selittyy Dos Santosin mielestä sillä, että ne pelkäävät itsehallinnon myöntämistä alkuperäiskansoille ja ovat haluttomia järjestämään näille erityistä koulutusta, terveydenhuoltoa ja muita sosiaalipalveluja. WSF:ssä alkuperäiskansat aikovat esittää vaatimuksensa perinteisiä hengellisiä rituaalejaan noudattaen.

Puxirumin vuoropuheluissa pohditaan muun muassa maanomistusta, luonnontaloudellisesti kestävää asumista, perinnetietoa, perustuslaillisia oikeuksia, itsehallinnollisia oikeus- ja hallintojärjestelmiä sekä monimuotoisuutta demokratian ulottuvuutena.

Erityisohjelmasta vastaava Coica perustettiin yli 20 vuotta sitten Amazonin alueen kahdeksan valtion - Bolivian, Brasilian, Ecuadorin, Guyanan, Kolumbian, Perun Surinamin ja Venezuelan - sekä Ranskan Guayanan intiaanien yhteistyöverkostoksi.

Coica laskee, että alueella asuu noin 2,8 miljoonaa intiaania, jotka muodostavat 390 yhteisöä.

WSF:ään odotetaan tänä vuonna noin 120 000:ta osanottajaa liki sadasta maasta. Järjestäjät uskovat, että oman ohjelman räätälöiminen alkuperäiskansoille houkuttelee paikalle ennätysmäärän niiden edustajia.

Lisää tietoa aiheesta

Kepan kooste WSF:stä