Uutinen

WSF: Afrikan on edettävä puheesta toimintaan

Maailman sosiaalifoorumin (WSF) afrikkalaisosapuolia patistellaan siirtymään pelkästä keskustelusta eteenpäin ja lisäämään kampanjoita sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta vastaan, jos mantereen asioihin halutaan paneutua.
Glory Mushinge
28.1.2005

PORTO ALEGRE -- Keskiviikkona 26. tammikuuta 2005 alkoi Brasilian Porto Alegressa Maailman sosiaalifoorumi (WSF). Avajaispäivänä haastateltu African Labour Researchers Networkin koordinaattori Thobile Yanta kehotti afrikkalaisia puolustamaan asemaansa. Hänen mukaansa afrikkalaisten on luonnosteltava politiikkaa, joka tuottaa todellisia tuloksia ja murtaa jatkuvan puheen vailla käytännön ratkaisuja.

"Tämän foorumin tulisi edetä ja afrikkalaisten täytyy edetä retoriikasta ja iskulauseista konkreettisia tuloksia tuottavien poliittisten asiakirjojen suunnitteluun. Me verkoston jäsenet haluamme päästä tilanteeseen, jossa arvioidaan vuoden 2001 Porto Alegren sosiaalifoorumista alkaen tehtyjen ehdotusten käsittelemiä kysymyksiä tarkkailun, toteutuksen ja uusien ajatusten kehittämisen kannalta", Yanta sanoi.

Yanta viittasi siihen, ettei Afrikka ei voi tehdä eroa sosiaalifoorumien sarjan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta kamppailemisen välille. Tämän vuoksi foorumin afrikkalaisten aktivistien täytyy järjestäytyä ja yhdistyä voidakseen muodostaa liikkeitä ja ohjata niitä laajempiin kampanjoihin. Hän korosti, että tarvitaan vakavasti otettavia strategisia suunnitelmia, joilla Afrikan maiden hallitukset voitaisiin saada vastuuseen kansalaisilleen.

"Emme voi erottaa sosiaalifoorumia kamppailusta, yhtenäisyys on tärkeää", Yanta sanoi. "Meidän täytyy saattaa liikkeet yhteen järjestämään suuria kampanjoita sekä tehdä hallitukset tilivelvollisiksi kansalaisilleen: Ensiksi, luovatko he laadukkaita työpaikkoja? Toiseksi, kohtelevatko he työväestöä kaltoin, ja millaista ympäristöpolitiikkaa he tekevät?"

Yanta lisäsi, että valtiot on saatava perustamaan valvontajärjestelmiä, jotka takaavat asianmukaiset standardit ja menettelytavat monikansallisten yhtiöiden toiminnalle kaikissa maissa. Tämä täytyy toteuttaa sekä lainsäädännön että käytännön valvonnan tasolla.

Koska Afrikka on köyhin maanosa, sen edustajien on vaikea aktiivisesti ja täysipainoisesti osallistua WSF:n toimintaan voimavarojen puutteen vuoksi, Yanta huomautti. Hänen mukaansa Afrikan on kehitettävä omia kykyjään eri tavoin, mukaan lukien vahvistamalla taloudellista perustaa ja hajauttamalla osallistumismahdollisuuksia kansalaisten kesken alkaen Afrikan sosiaalifoorumin tasolta.

"Meillä afrikkalaisilla ei ole mahdollisuutta osallistua aktiivisesti WSF:n toimintaan Afrikan voimavarojen puutteen vuoksi, emmekä voi myöskään syyttää muiden mantereiden järjestöjä, koska heillä on omat taloudelliset vaikeutensa. He eivät voi auttaa Afrikkaa ennen kuin he ratkaisevat omat ongelmansa. Siksi kapasiteetin kehittämisen pitäisi olla avain Afrikan tilanteeseen. Muillekin ihmisille täytyy antaa mahdollisuus osallistua, mikä on aloitettava Afrikan sosiaalifoorumissa jotta siitä saadaan edustavampi", Yanta totesi.

Kirjoittaja on sambialainen toimittaja.

Lisää tietoa aiheesta

Kepan kooste WSF:stä