Uutinen

World Vision: Aids asialistalle

Afrikan aids-epidemia on laaja ongelma. World Vision nostaa sen eri puolia esille Euroopan unionissa.
Sini Kuvaja
15.3.2005

Suomen World Vision -järjestö on aktiivinen vaikuttaja EU:n suuntaan. Tällä hetkellä järjestön tärkein viesti on Afrikan aids-katastrofi.

 Kuva: Suomen World Visionin toiminnanjohtaja Aki Temisevä. (Kuvaaja: Sini Kuvaja)
"EU:n selonteossa suurimmista Afrikan ongelmista aids oli jäämässä kokonaan varjoon, mutta saimme nostettua sen esiin yhdessä muiden eurooppalaisten World Vision -toimistojen kanssa. Yleisestikin ongelma on se, että itse taudista puhutaan kyllä, mutta ei juurikaan sen seurauksista yhteisöjen kannalta. Yhteisöt kuivuvat kokoon kylien autioituessa ja tuhannet lapset jäävät orvoiksi", huomauttaa World Visionin toiminnanjohtaja Aki Temisevä.

World Vision haluaa tuoda esiin, että EU:n on etsittävä ratkaisuja vuosittain miljoonia tappavan epidemian ehkäisemiseksi ja pysäyttämiseksi.

"Jo sairastuneiden hoito on toki tärkeää ja humaania, mutta se ei ratkaise koko ongelmaa. Kaiken taustalla on köyhyys", Temisevä jatkaa.

World Visionin kaikkea toimintaa yhdistää lasten ja heidän yhteisöjensä auttaminen köyhimmissä maissa. Parhaillaan kansainvälinen järjestö pohtii globaalisti vaikuttamistyönsä painopisteitä. Ongelmaa voi lähestyä monesta näkökulmasta.

"Toiset puhuvat lasten oikeuksista, toiset velasta, aidsista tai reilusta kaupasta. Mikä auttaisi parhaiten köyhien maiden lapsia? Vastaus voi olla kaupan epäreiluihin rakenteisiin vaikuttaminen tai sitten lasten koulutus. Toisaalta koulutuksen keskeinen ongelma monissa Afrikan maissa on, että aids tappaa opettajia", Temisevä pohtii.

Suomen World Visionilla on monta vaikutuskanavaa EU:hun. He vaikuttavat Kehys ry:n kautta eurooppalaisessa kehitysyhteistyöjärjestöjen kattojärjestössä Concordissa. World Visionilla on myös ollut jo kymmenisen vuotta oma toimisto Brysselissä.

"EU:ssa vaikuttaminen perustuu oikeiden ihmisten tuntemiseen. Siksi toimisto on niin tärkeä. Pyrimme vaikuttamaan parlamenttiin, komissioon ja neuvostoon. Täytyy tietää, milloin asioihin tartutaan. Nyt esimerkiksi EU:ssa uusitaan EU:n kehitysyhteistyöohjelmaa."

Aki Temisevä työskentelee Concordin MDG-työryhmässä, jossa laaditaan varjoraporttia komissiolle vuosituhattavoitteiden saavuttamisesta. Hän seuraa lisäksi muun muassa EU:n rahoituslinjojen uudistamista.

"EU on hyvin monimutkainen kokonaisuus, ja ulkopuolelta se tuntuu saavuttamattomalta linnakkeelta. Haluaisin kuitenkin kannustaa kaikkia mukaan vaikuttamistyöhön. Kehys ry:n toimintaan osallistumisesta on hyvä lähteä", Temisevä kehottaa.