Uutinen

WIDER-konferenssi: Miten ennustaa köyhyyttä?

Kun laaditaan suunnitelmia köyhyyden vähentämiseksi, ei nykytilanteen kartoitus vielä riitä. Tarvitaan parempia keinoja ennustaa, keitä köyhyys tulevaisuudessa uhkaa, painottivat kehitysekonomistit 20-vuotiaan WIDER-instituutin juhlakonferenssissa.
Sanna Jäppinen
19.6.2005

Köyhyyden mittaaminen käy korkeammasta matematiikasta, ainakin kehitysekonomistien luentojen perusteella. Kaava toisensa jälkeen tutkijat kuvailivat, miten erilaisten muuttujien ja vektorien avulla määritellään köyhyyden kasvoja.

Vaikka lähestymistapa on tekninen, tähtää kehitysekonomistien työ käytännönläheiseen lopputulokseen.

"Oma tutkimukseni lähti liikkeelle muutama vuosi sitten ekonometrian kokouksessa, jossa käsiteltiin Pakistanin haavoittuvuutta. Esimerkiksi Maailmanpankki ottaa huomioon vain tällä hetkellä köyhyydessä elävät ihmiset, mutta on vielä enemmän ihmisiä, jotka elävät aivan köyhyysrajan tuntumassa, ja esimerkiksi työn menetys voi tietää köyhyyteen vajoamista. Myös tämä olisi otettava huomioon köyhyydenvähentämisstrategioissa", kertoi tutkija Kaushik Basu.

Samoilla linjoilla oli tutkija Stefan Dercon: "Köyhyydestä puhuttaessa katsotaan yleensä menneeseen, mutta olisi syytä nähdä myös tulevaisuuteen: kenestä mahdollisesti tulee köyhä - ja kuinka köyhä." Dercon muistutti, että samalla kun analysoidaan köyhyyteen johtavia tekijöitä, pystytään nykyistä paremmin arvioimaan, millaisella politiikalla köyhyyttä kaikkein tehokkaimmin vähennetään.

Dercon määritteli tutkijoiden paljon käyttämää haavoittuvuuden käsitettä: sillä ei viitata yleisesti avuttomiin ja heikkoihin ihmisiin, vaan niihin, joiden hyvinvointi on jostakin syytä uhattuna eli he ovat alttiita köyhyydelle.

Hyvinvointinsa ja elintasonsa romahtamisen sai konkreettisesti kokea suuri joukko argentiinalaisia, kun maa vuosina 1995-2002 kävi läpi useita talouskriisejä. Tutkijalle köyhyyteen johtaneiden tekijöiden analysointi on ollut kiitollista puuhaa, koska Argentiinan vaiheet on hyvin dokumentoitu, totesi Guillermo Cruces.

Crucesin tutkimuskohteena oli Argentiinan mikrotalous eli kotitaloudet. Tutkimuksen mukaan kotitaloudet ovat hyvin herkkiä tulotason heilahduksille silloinkin, kun varsinainen kriisi on laantunut ja kokonaistalous saattaa jopa kasvaa. Crucesin analyysi osoittaa, että talouskriisi ei vaikuta ainoastaan vähenevinä tuloina, vaan haittavaikutukset moninkertaistuvat tulonsaannin muuttuessa epävarmaksi. Hyvinvointiin liittyy tieto turvatusta tulevaisuudesta.

Tutkijan ohje vastaavien kotitalouskonkurssien välttämiseksi tulevaisuudessa onkin se, että erilaisia suojaverkostoja ja sosiaaliturvamekanismeja, joita luodaan akuutisti kriisin aikana, pitäisi muokata pysyvämmiksi ja riippumattomiksi lyhytaikaisista vaihteluista makrotaloudessa.

Asiantuntijat puhuivat Helsingissä 16-17.6. järjestetyssä WIDER-instituutin juhlaseminaarissa, jossa linjattiin kehitystalouden tulevaisuutta. WIDER perustettiin 20 vuotta sitten ensimmäisenä YK:n alaisena tutkimuslaitoksena tarjoamaan kriittistä ja analyyttistä tietoa köyhyyden vähentämiseksi ja kehityksen mahdollistamiseksi.