Uutinen

WHO lisää varoja tuberkuloosin pysäyttämiseksi

Mikko Eerola
21.3.2001

Maailman terveysjärjestö WHO ja kansainvälinen Stop TB -liike avaavat tänään uuden lääkerahaston (Global Drug Facility) tuberkuloosin leviämisen hillitsemiseksi. Rahaston tarkoituksena on varmistaa että köyhien maiden tuberkuloositapauksia hoidetaan nykyaikaisilla, laadukkailla lääkkeillä.

Vaikka tuberkuloosia on osattu hoitaa jo 50 vuoden ajan, kuolee tautiin tällä hetkellä enemmän ihmisiä kuin koskaan aiemmin, ja tauti on luokiteltu maailman kuolettavimmaksi parannettavissa olevaksi taudiksi. Vuosittain löydetään arviolta 8,5 miljoonaa uutta tapausta ja liki kaksi miljoonaa näistä kuolee tautiin. Hoidolle ongelmallista on uusien, monilääkeresistenttien tuberkuloosikantojen kehittyminen. Monilääkeresistentin tuberkuloosin hoito on vaikeaa ja kallista – tilastojen mukaan noin puolet potilaista menehtyy tautiin.

Tuberkuloosi on pääasiassa köyhien maiden sairaus: 90 prosenttia maailman tuberkuloositapauksista esiintyy kehitysmaissa. Väestön liikkuvuuden kasvaessa ja maiden välisten rajojen avautuessa tuberkuloosista on kuitenkin tulossa riski myös kehittyneille maille. Nykyaikaisten lääkkeiden toimittaminen kehitysmaihin on ensiarvoisen tärkeää, sillä lääkkeiden kalliista hinnasta tai huonosta saatavuudesta johtuva lääkityksen keskeyttäminen johtaa uusien, resistenttien tuberkuloosikantojen syntymiseen.

Rahaston ensimmäisen toimintavuoden aikana sen avustuksella voidaan hoitaa jopa 500 000 tuberkuloositapausta Afrikassa, Aasiassa ja Itä-Euroopassa.


Lisätietoja:
WHO:n lehdistötiedote aiheesta.

Stop TB -liikkeen kotisivu.