Uutinen

Vuoropuhelua ja aktivistivaihtoa Intiassa

Kepan Intia-ohjelmaan kuuluu aktivistivaihtoa ja maailmanlaajuista verkostoitumista, dialogiseminaareja sekä julkaisuja.
Sari Korkalainen
29.7.2003

Kuva: intialaisia aktivisteja (Kuvaaja: Anastasia Laitila)
Kepan Intia-yhteistyön yhtenä pääajatuksena on luoda yhteyksiä suomalaisten ja intialaisten aktivistien välille. Yhteisen ideologisen näkökulman kautta luodaan pohja laajemmalle aktivistiverkostolle, niin kansallisesti kuin alueellisesti (Etelä-Aasia ja Eurooppa).

Aktivisti-vaihdossa on korostettu nimenomaan vaihdon roolia, eli myös intialaisille aktivisteille on annettu taloudellisesti mahdollisuus vierailla Suomessa. Intialaisten kumppaneiden toivomuksena on ollut erityisesti seniori-aktivistien osallistuminen, mutta Kepan näkökulmasta myös nuorille on annettu mahdollisuus kehittyä ja luoda aktivistikontakteja. Tähän mennessä parisen kymmentä aktivistia Indonesiasta, Intiasta, Nepalista, Thaimaasta, Suomesta ja Ruotsista on osallistunut vaihto-ohjelmaan.

Yhteistyön yleisenä tavoitteena on pohjoisen ja etelän suhteiden demokratisointi ja paikallisen kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen. Lokayanin, CSDS:n ja Kepan välinen yhteistyö on ollut analyyttista, kokeilevaa ja poliittisesti kunnianhimoista. Dialogin keskeisiä aiheita ovat olleet kansanliikkeiden rooli politiikan kentässä, kehitysyhteistyö, kehityspolitiikan ja kehitysajattelun perusteet sekä globalisaatiopolitiikka. Peruslähtökohtana on, että yhteistyö voi olla merkittävää ja tasa-arvoista vain, jos keskinäisessä dialogissa syvennetään ensin ymmärrystä itsestä ja kumppanista, ja vasta sitten analysoidaan yhdessä globaaleja ongelmia ja haasteita, jolloin niihin voidaan yhdessä vaikuttaa. Tänä vuonna yhteistyö keskittyy ensi vuoden tammikuussa Intiassa järjestettävän Maailman Sosiaalifoorumin (WSF) esivalmisteluihin.

Ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa olennainen rooli on ollut Intia-työryhmällä, joka tunnetaan sittemmin nimellä South-Asia Dialogue Group (SADG). Kepan, Lokayanin, CSDS:n ja Intia-työryhmän muodostaman monimuotoisen verkoston välillä on käyty keskusteluja jatkuvana prosessina. Toisin kuin useimmissa muissa Kepan yhteistyömaissa, Intiassa ei ole ollut suomalaisia kenttätyöntekijöitä pysyvästi.

Kepa-CSDS-Lokayan -yhteistyötä Intiassa koordinoiva Vijay Pratap vieraili Suomessa toukokuussa, jolloin julkaistiin englanninkielinen käännös,