Uutinen

Vuoden 2006 kehitysyhteistyömäärärahat jäivät odotettua pienemmiksi

Bruttokansantuloon suhteutetut kehitysyhteistyövarat eivät ripeän talouskasvun vuoksi ylittäneet 0,4 prosentin rajaa.
Pasi Nokelainen
26.3.2007

Suomen maksamat kehitysyhteistyömäärärahat jäivät viime vuonna 0,39 prosenttiin bruttokansantulosta, vaikka budjettiin kirjattu tavoite oli 0,42 prosenttia. Asiasta kertoi Helsingin Sanomat.

Ulkoministeriön mukaan tilanteeseen ei liity erityistä dramatiikkaa: kansantalous kasvoi ennakoitua enemmän, mikä laski apuprosenttia. Euroissa apua annettiin lähes yhtä paljon kuin suunniteltiin eli 659 miljoonaa euroa.

Vanhasen hallituksen aloittaessa kehitysyhteistyömäärärahojen bruttokansantulo-osuus oli 0,34. Siten hallitus nosti vuosien 2003–2006 välisenä aikana kehitysyhteistyön bruttokansantulososuutta vain viidellä prosenttiyksikön sadasosalla.

Tavoitteeksi hallitus oli asettanut itselleen YK:ssa sovitun 0,7 prosentin saavuttamisen vuoteen 2010 mennessä. Jos tästä tavoitteesta olisi haluttu pitää kiinni, olisi apuprosentin pitänyt olla viime vuonna jo 0,51.

Rahassa apu kasvoi hallituskauden aikana yhteensä 240 miljoonaa. Tästä huolimatta avun tasossa ei ole palattu vielä lamaa edeltäneelle tasolle. Vuoden 2006 määrärahat ovat yli 20 prosenttia pienemmät kuin vastaavat menot vuonna 1991, kun inflaation vaikutus poistetaan ja luku indeksoidaan vertailukelpoiseksi.

Seuraavan hallituskauden kehitysaputavoitteista päätetään 11. huhtikuuta alkavissa hallitusneuvotteluissa.