Uutinen

VM:n selvitys: järjestöjen vaikutusmahdollisuuksia parannettava

Janne Sivonen
27.8.2001

Kansalaiset ja kansalaisjärjestöt pääsevät osallistumaan yhteiskuntapoliittiseen valmistelutyöhön vain niukasti, todetaan Valtiovarainministeriön julkaisemassa Kuule kansalaista -selvityksessä.

Vuoden 2000 syksyllä käynnistetyn Kuule kansalaista -hankkeen loppuraportin mukaan suomalaisen kansalaisyhteiskunnan osallistumismahdollisuudet eivät pärjää kansainvälisessä vertailussa, vaikka Suomessa on keskimääräistä enemmän kansalaisjärjestöjä.

Raportissa ehdotetaan useita parannuksia ja uusia foorumeita kansalaisyhteiskunnan vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Kaikkien ministeriöiden tulisi luoda toimiva yhteydenpitomenettely kansalaisjärjestöihin, sillä aito mukanaolo on mahdollista vain, jos järjestöt otetaan mukaan valmisteluun jo varhaisessa vaiheessa. Hanke ehdottaakin virkamiehille "osallisuuskoulutusta".

Valtionhallinnon internet-keskustelufoorumia (otakantaa.fi) tulisi selvityksen mukaan kehittää edelleen, ja hallinnon olisi käytävä aktiivisemmin kansalaiskeskustelua myös perinteisissä tiedotusvälineissä. Lisäksi saatua palautetta ja kansalaiskommentteja tulisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin.

Kuule kansalaista -hankkeen loppuraportti suosituksineen löytyy pdf-tiedostona osoitteesta www.vn.fi/vm/kehittaminen/keskushallinto/osahankkeet/kkansalaista.pdf.

Valtiovarainministeriö järjestää Turussa 11.9.2001 Kuule kansalaista -tilaisuuden. Kutsu pdf -tiedostona.