Uutinen

Viva la Ciudadania: Nälkä ja köyhyys on nostettava poliittiseksi teemaksi

"Kolumbialaiset eivät kärsi pelkästään nälästä vaan myös siitä, että koko nälkään ja köyhyyteen liittyvä ongelma peittyy aseellisen konfliktin alle", sanoo kolumbialaisen Viva la Ciudadania -järjestöverkoston toiminnanjohtaja Antonio Madariaga.
Merituuli Vuorikoski
27.10.2004

Kuva: Antonio Madariaga . (Kuvaaja: Merituuli Vuorikoski)
"Työtä riittää, mutta emme työskentele koskaan yksin", Antonio Madariaga Viva la Ciudadania -verkostosta toteaa.
Antonio Madariaga vieraili Kepassa pikaisella Suomen-visiitillään tiistaina 26. lokakuuta kertomassa kolumbialaisen Viva la Ciudadania -verkoston toiminnasta. Madariagalla itsellään on pitkä historia kansalaisaktivistina. Tällä hetkellä hänen järjestönsä päätoimisto on Kolumbian pääkaupungissa Bogotassa, mutta toiminta kattaa koko maan.

Niin kuin muuallakin maailmassa, myös Kolumbian kohdalla on vaikea löytää pätevää mittaria nälkäongelman ja köyhyyden määrittämiseksi. Eri tutkimukset antavat toisistaan poikkeavia tuloksia. "Varmaa on vain se, että neoliberalistisen talouspolitiikan myötä köyhistä tulee joka päivä köyhempiä ja rikkaat rikastuvat entisestään ja epäoikeudenmukaisuus ja epätasa-arvo lisääntyvät", tiivistää Antonio Madariaga.

Kun puhutaan nälästä, ei ole kyse ravinnon riittämättömyydestä vaan sen epäoikeudenmukaisesta jakautumisesta maailman väestön kesken. Monet maat joita nälkäongelma vaivaa, tuottavat suuren määrän ravintoa, joka ei ole köyhimmän väestön saatavilla. Myös Kolumbia tuottaa paljon ravintoa ympäri vuoden.

"Maassamme on monenlaisia ilmastotyyppejä, meillä on tuotantoa, viljelemme perunaa, maissia, soijaa, meillä on rikas ravintotuotanto, mutta vapaakaupan myötä on edullisempaa tuoda maissia Yhdysvalloista ja Kanadasta Kolumbiaan kuin myydä Kolumbiassa viljeltyä paikallista maissia", Madariaga kertoo.

"Kolumbialainen maanviljelijä ei voi kilpailla ranskalaisen maanviljelijän kanssa, koska valtiolla ei ole varaa maataloutta tukeviin avustuksiin, toisin kuin Euroopassa, jossa maanviljelijöiden tuet ovat maailman korkeimmat", hän jatkaa.

Nälkä on poliittisesti näkymätön ongelma

Yksi Viva la Ciudadania -verkoston tämänhetkisistä projekteista on puuttua ruokaoikeuskysymyksiin sekä edistää ajatusta ruokasuvereniteetista.

"Kansainvälisen politiikan ja vapaakauppasopimusten on taattava valtioille ruokasuvereniteetti, joka tarkoittaa valtioiden oikeutta suojella omaa ravinnontuotantoaan siten, että ravinnon saatavuus kunkin valtion sisällä on taattu", selostaa Madariaga, jonka mukaan nälkäongelman poistamiseksi on työskenneltävä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Kolumbiassa suurimpana ongelmana on nälän ja köyhyyden unohtuminen poliittisten konfliktien taakse. "Nälkäongelmaa ei käsitellä maassamme lainkaan poliittisena teemana. Meidän tehtävänämme on tuoda nälkäongelma poliittiselle tasolle, tehdä se näkyväksi ja kytkeä se oikeuteen ruokkia itsensä ja perheensä", sanoo Madariaga.

Madariagan mielestä syyt siihen, miksi nälkäongelmaa ei ole koskaan nostettu poliittiseksi teemaksi, löytyvät aseellisen konfliktin ja eliitin parista. Kolumbian jo nelisenkymmentä vuotta kestänyt aseellinen konflikti peittää kaiken muun alleen. Toinen syy nälkäongelman näkymättömyyteen on Kolumbian pieni eliitti, jolle sosiaalisten ongelmien paljastaminen tarkoittaisi myöntymistä näkemään yhteiskuntansa epäkohdat ja nykyisen talousmallin heikkoudet.

"Kolumbialainen eliitti tarvitsee neoliberaalin talousmallin tuekseen säilyttääkseen omat etunsa ja turvatun maailmansa, jossa nälkää ei nähdä", kertoo Madariaga.

Madariaga kuvailee Kolumbian eliittiä pieneksi puolen prosentin ryppääksi koko maan 44-miljoonaisesta väestöstä, josta yli puolet elää jonkin asteisessa köyhyydessä. Kolumbialainen eliitti uskoo vakaasti maan talouskasvuun, joka tänäkin vuonna tulee olemaan noin neljän prosentin luokkaa. Koska talouskasvu on nousussa, ei todellisia ongelmia nähdä tilastojen takaa.

"Talouden kasvu ei merkitse köyhyyden vähenemistä"

Kolumbia ei ole ainut maa, jonka kohdalla talouden kasvu tarkoittaa köyhyyden, nälän ja muiden sosiaalisten ongelmien unohtamista. Toistaiseksi minkään maan talouden vähittäinen kasvu ei ole poistanut todellisia ongelmia, joista nälkä on yksi vakavimpia. Talouden kasvu ei takaa köyhyyden vähenemistä.

"Ennen 1980-luvun loppupuoliskolla omaksuttua neoliberaalia talousmallia Kolumbia toteutti tuontia korvaavan teolisuuden talousmallia menestyksekkäästi. Köyhyys ja nälkä vähenivät ja palkkatulot kasvoivat, terveydenhuolto ja koulutus olivat paremmin saatavilla kuin nykyään", vastaa Madariaga kysymykseen, miten neoliberaali malli on muuttanut maan oloja.

Vuonna 1991 Kolumbiassa yksityistettiin lähestulkoon kaikki yleiset palvelut, vesi, energia, kaasu, puhelinlaitos ja mediat. Kolumbia siirtyi vakuutusjärjestelmään, jossa palvelut määräytyvät maksetun vakuutustyypin mukaisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että 50 prosentilla kolumbialaisista ei ole mahdollisuutta käyttää vapaasti terveydenhuoltoa hyväkseen, koska heillä ei ole varaa maksaa vakuutusta itselleen.

Ruokakampanjointiin etsitään tukea Euroopasta

Madariaga harmittelee, etteivät myöskään yhteiskunnalliset organisaatiot ja kansalaisyhteiskunta ole tarkastelleet nälkää poliittisena ongelmana. Asiasta osataan kyllä olla huolissaan, mutta sitä tarkastellaan politiikan ulkopuolella.

Tällä hetkellä tilanne on muuttumassa. Viva la Ciudadania on tehnyt paljon alustavaa tutkimustyötä ja arviointeja kyseisten kampanjoiden toteuttamiseksi käytännössä. Yhtenä tutkimuksen kohteena on ollut Brasilian presidentti Lula da Silvan "Fome Zero" -ohjelma, joka on tähdännyt siihen, että jokainen brasilialainen pystyisi syömään kolme kunnon ateriaa päivässä.

Suomesta ja Euroopasta Viva la Ciudadania toivoo löytävänsä yhteistyökumppaneita nälkäongelman ratkaisemiseksi Kolumbiassa sekä ruokaoikeuksien edistämiseksi maailmanlaajuisesti. Madariaga näkee ratkaisumahdollisuuksina ruokaoikeuksien tuomista julkiseen politiikkaan sekä ravintosuvereniteetin toteutumista.

Viva la Ciudadanialla riittää työtä omassa kotimaassaan, missä järjestö tekee työtä myös ihmisoikeuksien ja koulutuksen parissa. Viva la Ciudadania on ollut myös aktiivisena osana Kolumbian aseellisen konfliktin rauhanneuvotteluissa. Lisäksi järjestöllä on ympäri maata opetustoimintaa sekä oma lehti nimeltään "Työkalulaatikko", joka on keskittynyt poliittisen analyysiin. Myös radio- ja televisiotoimintaa suunnitellaan.

Kansainvälisesti Madariaga ja hänen järjestönsä ovat tehneet aktiivista työtä Maailman sosiaalifoorumin parissa. Madariaga näkee sosiaalifoorumit tärkeänä kansalaisyhteiskunnan tapaamispaikkana sekä globaalin vastarinnan ituna. Kuitenkin hänen mielestään foorumi on vielä liian pieni suhteessa maailmanlaajuisiin ongelmiin.

"Sosiaalifoorumin täytyy muuttua, se on vielä liian Eurooppa- ja Amerikka-keskeinen ja jättää liian vähälle huomiolle muiden muassa Afrikan sekä arabimaailman."

Lisää tietoa aiheesta

www.vivalaciudadania.org