Uutinen

Vilkasta velkakeskustelua Dominikaanisessa tasavallassa

Kaisu Tuominen
2.7.2001

Latinalaisen Amerikan talouskasvun kärkimaihin lukeutuva Dominikaaninen tasavalta hamuaa kansainvälisille pääomamarkkinoille. Hallitus luottaa politiikassaan vahvasti ulkomaiseen velkaan. Tuorein idea on laittaa liikkeelle valtion velkakirjoja noin 3,5 miljardin markan edestä.

Yksityisille ulkomaisille rahamarkkinoille tähtääminen on käynnistänyt vilkkaan keskustelun maassa, joka on alueen vähiten velkaantuneimpia. Seminaareissa ja tiedotusvälineissä eri tahot kauppakamareista kansalaisjärjestöihin ovat kiivaasti vastustaneet ja puolustaneet velan ottamista.

Kuva: Kent Wilska
Dominikaanisessa tasavallassa keskustellaan vilkkaasti velkaantumisen hyödyistä ja haitoista. Kuva: Kent Wilska
 

Äänien kalastelua vai järkevää talouspolitiikkaa?

Eniten on väitelty taloudellisista vaikutuksista sekä yksityisen pääoman eduista suhteessa Maailmanpankin ja Amerikan kehityspankin lainoihin. Tämän keskustelun liepeillä on pohdittu hallituksen vastuuta, korruptiota ja kansalaisten osallistumista.

Hallitus on ilmoittanut käyttävänsä lainapesot rakentaakseen ja kunnostaakseen teitä, siltoja, lentokenttiä ja satamia. Vastustajat ovat arvostelleet näiden sisältyvän budjettiin. He epäilevät hallituksen peittelevän tuhlailevaa varojenkäyttöä ja muistuttavat väärinkäytöksistä.

Opposition mukaan vallassa oleva puolue haluaa kerätä ääniä ensi vuoden vaaleihin. Joka toisessa kadunkulmassa törmääkin nykyään työmaahan, jonka reunassa on näkyvä kyltti: El presidente está cumpliendo - presidentti täyttää lupauksiaan.

Tervetullut ulkomainen raha

Monet näkevät, että lainan todellisena tarkoituksena on avata ovet ulkomaiselle pääomalle.

"Hallitus haluaa yksityistä ulkomaanlainaa sen sijaan, että kannustettaisiin säästämistä, kiristettäisiin verotusta tai lainattaisiin Maailmanpankilta tai Amerikan kehityspankilta. Tarkoituksena on tehdä ulkomaisen velan saantia helpommaksi suuryrityksille ja pankeille", selittää tutkija Jefrey Lizardo.

Vallanpitäjät kuriin

Parlamentti valmistelee velkakirjoja koskevaa lakia. Työryhmä tutkii takaisinmaksun mahdollisuuksia ja muiden maiden kokemuksia. Ympäri maata järjestetään avoimia kuulemistilaisuuksia. Lain tarkoituksena on muun muassa asettaa hallitus ja virkamiehet vastuuseen. Väärinkäytöksistä voi saada viisi vuotta vankeutta.

Varojen käyttöä seuraamaan perustetaan lautakunta.

"Lautakuntaan on tarkoitus nimetä myös järjestöjen edustajia. Usein työryhmät kuitenkin vain muodostetaan eikä niillä ole käytännössä mitään merkitystä. Ne perustetaan vain luomaan kuvaa kansalaisten osallistumisesta ja valvonnasta", arvostelee Jefrey Lizardo.