Uutinen

Vihreä vallankumous herättää ristiriitoja Mosambikissa

Mosambikin pienviljelijöiden maan ruokahuollon suurimmat ongelmat eivät koske itse viljelymenetelmiä vaan tuotantovaiheissa tapahtuvaa hävikkiä ja huonoja liikenneyhteyksiä.
Mikko Sauli
28.10.2008

MATOLA - - Hallituksen suunnitelmat vihreästä vallankumouksesta herättävät epäluuloja Mosambikin pienviljelijöissä. Viljelijöiden järjestö painottaa, että ruokakriisin ratkaisun on nojattava pienviljelijöihin, ei teolliseen ruuan tuotantoon.

Yksi vallankumouksen kovaäänisimmistä kannattajista on Mosambikin presidentti Armando Guebuza, ja maassa tähdätäänkin ruuan tuotannon lisäämisen ja tehostamiseen kesäkuussa hyväksytyn toimintasuunnitelman avulla. Suunnitelman toteutus ei ole vielä edennyt minnekään.

Kaikki Mosambikin viljelijät eivät ole vihreästä vallankumouksesta innoissaan.

"Se on vanha paketti 1960-luvulta. Tiedämme, että se köyhdyttää maaperää, aiheuttaa maaomistuksen keskittymistä ja viljelijöiden velkaantumista", arvioi Diamantino Nhampossa, joka koordinoi Mosambikin kansallista pienviljelijäjärjestöä UNACia.

Järjestö isännöi lokakuun 16.-23. pidettyä kansainvälisen pienviljelijäliike Via Campesinan konferenssia Matolassa etelä-Mosambikissa.

Vaihtoehdoksi ruokasuvereniteetti

Pienviljelijäjärjestöjen mukaan vihreän vallankumouksen taustalla ovat samat tahot kuin aiemminkin eli Pohjoisen yritykset. Niiden kritiikin mukaan yritykset hyötyvät vallankumouksesta eniten, kun siemeniä, kastelujärjestelmiä, lannoitteita ja kemikaaleja saadaan myytyä Etelässä.

Suunnitelmat asettaa kyseenalaiseksi maanviljelijäjärjestön mukaan sekin, että Mosambikissa tuotetaan jo nyt riittävästi ruokaa. Niiden mukaan varsinainen ongelma on tuotantoprosessien aikana, esimerkiksi säilönnässä  - tapahtuva suuri, yli 60 prosentin hävikki.

Ruokahuoltoa vaikeuttaa myös maaseudun heikko infrastruktuuri, jonka vuoksi ruokaa ei tahdota saada pelloilta markkinapaikoille.

"Mosambikissa on investoitu paljon pääteihin, muttei koskaan maaseudun teihin. Pääteitä katsellessa voi saada sen kuvan, että tieverkko olisi hyvässäkin kunnossa. Kymmenen metriä oikealle tai vasemmalle riittää kertomaan karun todellisuuden", Nhambossa muistuttaa.

Pienviljelijäliike Via Campesita tarjoaa vallankumouksen vaihtoehdoksi niin sanottua ruokasuvereniteettia. Sillä tarkoitetaan pienviljelijävetoista maataloutta, jossa vältetään kemikaalien käyttöä ja turvataan perinteisiin viljelymenetelmiin. Järjestön on ajanut sitä vuodesta 1996 saakka.

Malli perustuu ajatukseen ihmisten oikeudesta ruokaan ja maahan, ja siihen liittyy maataloussektorin tukemista laajempi ajatus yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta.

Hallitukselle kuitenkin kiitosta

Mosambikin väestöstä noin 75-80 prosenttia saa elantonsa maataloudesta. Käytännössä kaikki tuotanto on Nhampossan mukaan pienviljelyä, sillä suuria tiloja ei ole. Maan suuret, kaupalliset tilat eivät tuota ruokaa vaan esimerkiksi tupakkaa ja biodieselin raaka-aineita.

Via Campesinan konferenssin avauksessa puhunut, pian suomeenkin saapuva Mosambikin presidentti Armando Guebuza painottikin, että pienviljelijöiden tuotteet on saatava markkinoille.

Nhampossalta ja muilta pienviljelijöiltä hallituksen politiikka saa kuitenkin kiitoksia vihreän vallankumouksen kritisoimisesta huolimatta.

"Viimeisen kahden vuoden aikana hallitus on panostanut pienviljelijöihin, joten heillä on nyt mahdollisuus saada jonkin asteista rahoitusta tuotantonsa kehittämiseen. Se alkaa kantaa hedelmää."

Monet paikalliset arvioivat, että hallituksen puhe vihreästä vallankumouksesta on pitkälti poliittista retoriikkaa, jolla on tarkoitus miellyttää äänestäjiä ja ulkomaisia sijoittajia. Jotkut taas epäilevät, että kyse on avunantajien miellyttämisestä.

Esimerkiksi Unicef ja Britannian hallituksen apua koordinoiva DFID ovat kiitelleet maatalouteen panostamista, mutta huomauttaneet, että suunnitelmissa pitäisi huomioida ruokaturva laajemmin - kyse ei ole vain tuotannon lisäämisestä.

Tietokulma

  • Vihreää vallankumousta alettiin toteuttaa kehitysmaissa 1960-luvulla, ja sitä rahoittivat vahvasti Rockafeller-säätiö ja Fordin säätiö.
  • Ruuantuotantoa tehostettiin esimerkiksi jalostamalla viljelykasveja, lannoitteiden käytöllä ja rakentamalla kastelujärjestelmiä.
  • Vallankumous sai aikaan huiman ruuantuotannon lisääntymisen esimerkiksi Intiassa ja Meksikossa, mutta Afrikkaan sitä ei onnistuttu koskaan siirtämään.
  • Vihreä vallankumos on herättänyt laajaa kritiikkiä, sillä se on aiheuttanut esimerkiksi ympäristön pilaantumista ja tuotannon yksipuolistumista. Sitä on kritisoitu myös siitä, että kalliisiin lannoitteisiin ja ostettaviin siemeniin perustuva maatalous ajoi viljelijöitä uudenlaiseen köyhyyteen.