Uutinen

Vietnamin jättipatohanke hyväksyttiin

Timo Kuronen
12.6.2001

Vietnamin hallitus eli politbyro on hyväksynyt Kaakkois-Aasian suurimman padon rakentamisen, vaikka hanke aiheuttaakin ympäristövaikutusten lisäksi vaikean yli 100 000 ihmisen uudelleenasuttamisen. Vietnamin valtiollisen uutistoimiston mukaan kommunistisen puolueen pääsihteeri Nong Duc Manh oli ilmoittanut 15-jäsenisen politbyroon kannan sunnuntaina 10.6. Hanoissa kokoontuneelle puolueen kansalliskokoukselle.

Son Lan jättipato tulee sijaitsemaan samannimisessä maakunnassa Vietnamin luoteisosassa Son Da -joen (Musta joki) varrella. Padon rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2003 ja olla valmis kymmenen vuotta myöhemmin. Maan hallitus miettii vielä eri patovaihtoehtoja; suurin niistä olisi noin 192 metriä korkea, tuottaisi sähköä 3600 megawattia ja patoallas hukuttaisi noin 500 neliökilometriä maata. Padon rakennuskustannukset nousisivat 34 miljardiin markkaan.

Pääsihteeri Manh oli kertonut kansalliskokoukselle, että patohanke ei tuottaisi pelkästään kipeästi tarvittavaa sähköä Vietnamin taloudelle, vaan myös avaisi uusia alueita keinokasteluviljelylle ja auttaisi tulvasuojelussa alajuoksun tiheästi asutussa Punaisen joen laaksossa. Son Da -joen tuoman veden osuus Hanoin läpi virtaavan Punaisen joen vesimassasta on 43 prosenttia.

Ulkomaiset avunantajat, suurlähetystöt ja kansalaisjärjestöt ovat varoittaneet hankkeen suurista riskeistä. Erään kansainvälisen avustusjärjestön johtaja on kommentoinut politbyron päätöstä sanomalla: "Useat hallitukset sokaistuvat tämäntyyppisistä arvovaltahankkeista, joissa taloudellinen kasvupotentiaali peittää alleen pitkän ajan vaikutukset, kuten valtavan uudelleenasuttamisen aiheuttamat sosiaaliset kustannukset".

Patohankkeelle ei ole varmistunut ulkomaista rahoitusta mm. juuri suunniteltujen väestön pakkosiirtojen vuoksi. Arviot väestönsiirtojen tarpeesta vaihtelevat eri patovaihtoehtojen vuoksi 90 000 ja 115 000:n välillä. Laajin patoallas hukuttaisi Song Lan yläpuolisen maakunnan Lai Chaun maakunnan samannimisen pääkaupungin. Suurin osa uudelleenasutettavista kuuluu etnisiin vähemmistöihin (Thai, Kinh, Hmong, Muong, Dao).

Koska patomaakunnissa ja muualla Pohjois-Vietnamissa ei ole saatavilla uutta viljelymaata, maan hallitus on aikeissa siirtää patopakolaiset Keski-Vietnamin ylänköalueen maakuntiin, Gia Laihin ja Dak Lakiin. Kyseisissä maakunnissa oli helmi-maaliskuussa laajoja mellakoita, joiden syynä pidetään Vietnamin uudelleenasuttamispolitiikan aiheuttamaa väestöryhmien välistä tasapainomuutosta ja maanomistuskysymyksen kärjistymistä. Huomionarvoista on myös se, että pääsihteeri Nong Duc Manh kuuluu itse yhteen etnisistä vähemmistöistä ja on samalla puolueen ensimmäinen vähemmistöistä noussut puheenjohtaja.

Vielä vuosi sitten patohanketta vastustettiin maan johdossa. Silloinen suunnitteluasiosta vastannut ministeri Tran Xuan Gia kertoi toukokuussa 2000 kansalliskokoukselle, että hankkeesta tehdyt kannattavuustutkimukset eivät olleet huomioineet tarpeeksi mm. alueen kallioperän epävakautta. Alue on altis maanjäristyksille. Suurten väestönsiirtojen aiheuttamien ongelmien lisäksi hanke nähtiin myös liian kalliiksi. Hankkeen kannattavuustutkimuksia, joihin sisältyi ympäristövaikutusten arviointi, teki 90-luvun aikana ruotsalainen Sweco-konsulttiyhtiö Ruotsin valtion ja Maailmanpankin rahoittamana.

Son Lan pato olisi lähes kaksi kertaa suurempi kuin saman joen alajuoksulla, 70 km Hanoista lounaaseen oleva Hoa Binhin pato. 1920 megawatin tehoinen Hoa Binh otettiin käyttöön vuosina 1989-94; patoaltaan alle jäi 110 neliökilometriä maatalousmaata ja 58 000 ihmistä joutui jättämään kotinsa. Koska kaksi kolmannesta uudelleenasutetuista ihmisistä on palannut takaisin, nyt altaan jyrkille rinteille, metsien häviäminen ja eroosio ovat lisääntyneet alueella. Jos sama toistuu Son Lan padolla, lisääntynyt eroosio ja joen liettyminen tulevat lyhentämään patojen toiminta-aikaa entisestään.

Vietnam tuottaa nyt noin 80 % sähköstään vesivoimalla ja osuus tulisi Son Lan padon myötä nousemaan. Suurpatojen vaikutuksista huolestuneiden tahojen mukaan Vietnamin tulisi Son Lan sijasta käyttää hyväkseen viimeaikoina löydettyjä suuria maakaasuvarantoja.


Lähteet:
South China Morning Post, 12.6.2001
Deutsche Presse-Agentur, 10.5.2000
TERRA Briefing paper on Son La, 2001