Uutinen

Vietnamilaisjärjestöt ottavat kehityspankit tarkempaan syyniin

Vietnamilaiset järjestöt ja tutkimuslaitokset vaativat osallistavampaa päätöksentekoa Maailmanpankkiin ja Aasian kehityspankkiin.
Timo Kuronen
14.4.2009

Vietnamilaisten järjestöt ovat vastikään heränneet seuraamaan, mitä kansainväliset rahoituslaitokset Vietnamissa tekevät ja millaisia vaikutuksia kehityspankkien ohjelmilla on paikallisten ihmisten elämään.

Vietnamin jokiverkoston ja Comparnet-verkoston edustajat vaativat Maailmanpankkia ja Aasian kehityspankkia (ADB) seuraamaan hankkeissaan tiukasti pankkien omia suojamekanismeja eli keinoja, joilla estetään haitallisia ympäristö- ja sosiaalivaikutuksia. Tärkeimpiä niistä ovat ympäristövaikutusten arviointi sekä alkuperäiskansoihin ja väestön pakkosiirtoihin liittyvät periaatteet.

Järjestöt ovat huolissaan siitä, että pankit aikovat heikentää suojamekanismejaan saadakseen lainoja paremmin kaupaksi. Maailmanpankin Vietnamin-toimiston ympäristökoordinaattori Douglas Graham myönsi, että pankki aikoo kokeilla pilottihankkeita, joissa noudatetaan vain Vietnamin omaa lainsäädäntöä.

"Tässä ollaan matkalla ojasta allikkoon. Paikallisia ihmisiä ei olla aiemminkaan kuultu tai he eivät ole saaneet kunnon korvauksia menettämästään maasta. Nyt pankin periaatteiden sijaan aletaan seurata Vietnamin lakeja, jotka eivät suojele heikompiosaisten oikeuksia sitäkään vertaa", eräs tapaamiseen osallistunut vietnamilaisaktivisti manasi.

Lainat käyvät kalliimmiksi

Maailmanpankin Vietnamin-hankkeista suuria mahdollisia haittavaikutuksia on ainakin maaseudun tiehankkeissa sekä kaupunkien vesi- ja viemäröintihankkeissa. Kaikkiaan Maailmanpankki hyväksyi viime vuonna yhdeksän uutta hanketta, joiden yhteinen lainamäärä oli 1,2 miljardia dollaria. Vietnam on pankin kymmenen suurimman asiakasmaan joukossa.

Toissa vuonna Maailmanpankki päätti, että osa Vietnamille myönnettävistä lainoista tulee jatkossa Kansainväliseltä jälleenrakennuspankilta (IBRD), koska Vietnam saavuttanee keskituloisen maan aseman vuonna 2010. IBRD:n lainoista maksetaan markkinakorkoa, kun Maailmanpankin toinen elin Kansainvälinen kehitysjärjestö IDA lainaa rahaa köyhimmille maille hyvin matalalla korolla.

Aasian kehityspankki on puolestaan mukana infrastruktuurihankkeiden lisäksi patohankkeissa, joiden vaikutuksista on Vietnamissa keskusteltu jopa kommunistisen puolueen kokouksessa. Vuonna 2007 ADB myönsi lainoja Vietnamille 1,5 miljardin dollarin arvosta.

Vietnamilaisen RDSC-järjestön tekemän selvityksen mukaan ADB rikkoi omia alkuperäiskansoja koskevia suojamekanismejaan rakenteilla olevan Song Bung -vesivoimahankkeen yhteydessä.

Hankkeen valmistelun aikana paikallisille asukkaille ei kerrottu padon vaikutuksista ja siitä, että noin 1100 ihmistä joudutaan siirtämään muualle. Koska asukkailla ei ollut riittävää tietoa hankkeesta, he eivät osanneet vaatia kunnollisia korvauksia tai osallistumista hankkeen suunnitteluun.

Pankkien entistä avoimempi tiedotuspolitiikka saa järjestöiltä kiitosta, mutta tiedotuksen tulisi ulottua myös niidenkin ihmisten pariin, jotka eivät osaa käyttää internetiä.

Yhteistyötä yli rajojen

Vietnamin jokiverkoston ja Comparnet-verkoston edustajat esittivät vaatimuksensa huhtikuun alussa Maailmanpankin Vietnamin-toimiston johdolle Ho Chi Minh Cityssä. Tapaaminen pankin edustajien kanssa oli osa kehityspankkeihin liittyvää vaikuttamistyön koulutustyöpajaa. Työpaja oli ensimmäinen Etelä-Vietnamissa koskaan järjestetty järjestöjen vaikuttamistyön tapahtuma, ja Kepa tuki tapahtumaa taloudellisesti.

Vietnamin jokiverkostossa on mukana yli 130 järjestöä, tutkimuslaitosta ja yksityishenkilöä, jotka ovat kiinnostuneita jokien suojelusta ja kestävästä kehityksestä. Comparnet puolestaan koostuu kahdeksasta maaseudun kehitystyötä tekevästä kansalaisjärjestöstä.

Tutkimuslaitoksilla ja yksittäisillä yliopistotutkijoilla on Vietnamin kansalaisyhteiskunnassa keskeinen rooli, sillä itsenäisten kansalaisjärjestöjen perustaminen on tullut mahdolliseksi vasta tällä vuosikymmenellä. Tutkijat pääsevät tekemään työtä järjestöjä helpommin muun muassa etnisten vähemmistöjen parissa.

Vietnamilaiset järjestöt ovat myös lisäämässä yhteistyötä naapurimaiden järjestöjen kanssa, sillä monissa suurhankkeissa haittavaikutukset eivät tunne maiden rajoja. Vietnamilaiset yritykset rakentavat patoja Laosiin, joista sähkö aiotaan tuoda rajan yli Vietnamin teollisuusalueille.

Etelä-Vietnamissa ollaan huolestuneita Mekong-joen valjastamisen vaikutuksista, sillä joen virtauksen väheneminen johtaisi suolaisen meriveden tunkeutumiseen entistä syvemmälle Vietnamin riisiaittaan. Järjestöt ovat lähteneet mukaan Save the Mekong -kampanjaan, jolla pyritään pitämään Mekongin alavirran pääuoma valjastamattomana.

Lisää tietoa aiheesta