Uutinen

Viestintä- ja kehityskasvatustukien haku avautunut

Kepa avustaa järjestöjä hankkeiden suunnittelussa ja hakemusten laatimisessa. Hakuaika viestintä- ja kehityskasvatushankkeisiin päättyy elokuun lopussa, tukipäätökset tulevat tammikuun 2010 aikana.
Esa Salminen
2.6.2009

Ulkoministeriö jakaa tukea tuttuun tapaan vuodelle 2010 kansalaisjärjestöjen viestintä- ja kehityskasvatushankkeisiin.

Ministeriön tuki on tarkoitettu Suomessa tapahtuvaan viestintään ja kehityskasvatukseen, joka koskee kehitysyhteistyötä ja -politiikkaa, globaaleja kehityskysymyksiä tai kehitysmaiden todellisuutta. Tukea voivat saada myös hankkeet, jotka käsittelevät ihmisoikeuksia, demokratiakehitystä tai humanitaarisia kysymyksiä kehitysmaiden tai kehityspolitiikan näkökulmasta.

Laajempien kohderyhmien saavuttamiseksi ja voimavarojen käytön tehostamiseksi ministeriö toivoo, että kansalaisjärjestöt toteuttavat viestintä- ja kehityskasvatushankkeita yhteistyössä muiden järjestöjen ja julkisen tai yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.

Hakijoita ministeriö kehottaa myös ottamaan huomioon hallituksen kehityspoliittisen ohjelman linjaukset ja painopisteet. Tuki on harkinnanvaraista ja päätöksistä ilmoitetaan järjestöille vuoden 2010 tammikuun aikana.

Kepa tarjoaa tietoa ja neuvontaa

Kepa tarjoaa tukea hakeville tai sitä harkitseville järjestöille neuvontaa hankkeiden suunnittelussa ja hakemusten laatimisessa. Tehostettua järjestökohtaista neuvontaa on tarjolla elokuussa ennen kuun lopun määräaikaa.

Kepa järjestää myös tiedotustilaisuuden eri rahoitusmuodoista kansalaisjärjestöille 11. kesäkuuta ja neuvontatilaisuuden viestintä- ja kehityskasvatusrahoituksesta 10. elokuuta.

Lisää tietoa aiheesta