Uutinen

Viestinnän veteraanit uudistusmielisinä

Ensi vuonna järjestöille saattaa avautua uusi viestinnän tukimuoto. Christian Sundgrenin unelmoimassa mallissa vaikuttavuutta haetaan järjestöjen yhteistyöstä ja hankkeiden monivuotisuudesta.
Esa Salminen
26.4.2006

Viestinnän uudet tuulet (kuva: Kepa) "On meillä nytkin hienoja hankkeita, kuten Aasiaan! -kampanja ja Maailma kylässä festivaali. Silti voisimme tehdä enemmän", kannusti ulkoministeriön viestintä- ja kulttuuriosaston apulaisosastopäällikkö Christian Sundgren ministeriön järjestöseminaarissa Helsingissä 6. huhtikuuta.

Sundgren esitteli visionsa kehityskasvatustuesta, jolla järjestöt voisivat jo vuonna 2008 alkaa toteuttaa monivuotisia tiedotushankkeita. Uudistuksesta voidaan kuitenkin päättää vasta kansalaisjärjestölinjauksen valmistuttua.

"Vaikka aidstyötä tekevät järjestöt voisivat kampanjoida yhdessä. Pitää myös miettiä, miten saamme mukaan sellaisia, jotka eivät ennen ole tehneet kehitysyhteistyötä", Sundgren pohti.

Lapsenkengissä

Viestintä ja kehitys -säätiön toiminnanjohtaja Juha Rekolalle uudistus ei tule hetkeäkään liian aikaisin.

"Meillä on viime vuosina lopulta herätty siihen, että globaaleista asioista täytyy kertoa suomalaisille", selittää sähköpostilla tavoitettu Rekola.

Tätä on alettu kutsua kehitysviestinnäksi ja kansainvälisyyskasvatukseksi.

"Tiedotus on erittäin tärkeää, vaikka siinäkin ollaan vielä monessa suhteessa lapsenkengissä. Järjestöjen toiminnasta niin suuri osa on viestintää, että ne eivät itsekään sitä oikein tajua ja jäävät helposti oman järjestötiedotusajattelunsa jalkoihin", Rekola harmittelee.

Rekola toivoisi toisaalta järjestöviestintään journalistista ajattelua ja osaamista sekä toisaalta ammattitoimittajilta parempaa järjestöjen toiminnan tuntemusta ja tunnustamista. Sundgren myöntää, että järjestöjenkyvyissä on parantamisen varaa.

"Tarvitaan kunnon tiedotusosaamista, että viestit saadaan mediassa kunnolla läpi", hän opastaa.

Sundgrenin mielestä suomalaisjärjestöjen kumppanit olisi hyvä valjastaa kasvatustyön tueksi. Näin hankkeet voisivat tarjota kokonaisvaltaisen kuvan köyhien maiden todellisuudesta.

"Ei ole hyötyä kertoa lapsille koulussa kuinka apua etelään pitää lisätä, jos kotona vanhemmat ovat jääneet työttömiksi siksi, että työpaikat ovat siirtyneet samaiseen etelään", Sundgren miettii.

Rekola haikailee myös viestintäalan kehitysyhteistyötä. "Sananvapaus ja kansalaisten oikeus tietoon ovat avainasemassa demokratian kehityksessä", Rekola summaa.

Tiedotustuet 2007 jaossa nyt

Ulkoministeriö julkaisee tiedotustuen hakuilmoituksen toukokuussa ja hakemukset pitää jättää 31.8. mennessä. Tukea myönnetään Suomessa tapahtuvaan kehitysmaita ja kehityskysymyksiä käsittelevään tiedotustoimintaan kuten erilaisiin kampanjoihin, näyttelyihin ja julkaisuihin.

Tuessa ei ole alueellista tai temaattista painotusta, mutta järjestöjen toivotaan nostavan esille hallituksen kehityspoliittisen ohjelman teemoja.

Tuki pysyy pääsääntöisesti ennallaan, mutta osa rahasta varataan pilottiluonteisesti 1-2 vuotiseen järjestöjen yhteistyössä toteuttamaan mittavampaan kansainvälisyyskasvatushankkeeseen.