Uutinen

Vientitakuulaki edistämään kestävää kehitystä

Suvi Virkkunen
27.4.2000

Kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka Mönkäreelle luovutettiin tänään (27.4.) vientitakuulain uudistamistyöryhmän mietintö. Työryhmän ehdotuksista kuultiin ennakkotietoja 7.4. Kehitysmaasuhteiden Neuvottelukunnan (KESU), Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen (Kepa) ja Luonnonsuojeluliiton järjestämässä seminaarissa jossa käsiteltiin julkisen viennin edistämisen kehitys-, ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia.

Vientitakuulaki säätelee viennin yhteydessä mahdollisesti syntyvän tappion korvaamiseksi annettavien valtion takuiden myöntämisperiaatteita. Nykyisessä 1960-luvulta peräisin olevassa laissa reunaehtoja takuiden myöntämiselle määritetään yksityistaloudellisesta näkökulmasta. Uudistamistyöryhmä esittää muutoksia, jotka asettavat reunaehtoja myös hieman laajemmasta näkökulmasta.

Kepa ja Luonnonsuojeluliitto toivovat mietinnön herättävän laajaa yhteiskunnallista keskustelua koko julkisen vienninedistämisen periaatteista.

Julkinen keskustelu periaatteista on tarpeen, sillä nykyisin julkista vienninrahoitusta hoidetaan vientiluottolaitosten toimesta julkisen ja poliittisen kontrollin tavoittamattomissa. Takuiden ympäristöllisistä ja yhteiskunnallisista vaikutuksista ei ole avointa tietoa. Avoimuus mahdollistaisi vaikutusten paremman arvioinnin päätöksenteon tueksi myös luottolaitosten omissa riskiarvioinneissa.

Keskustelua tulee käydä siitä, edistääkö nykyinen viennin ja investointien tukeminen kestävää kehitystä. Kestävän kehityksen edistäminen tulee olla myös vientitakuulain uudistamisen tavoitteena. Vienninedistämiselläkin pitää olla ympäristöllisiä sekä sosiaalisia laatuvaatimuksia. On myös syytä tutkia vienninedistämisen nimissä myönnettyjen takuiden vaikutusta kehitysmaiden velkataakkaa.

Aihe on juuri nyt ajankohtainen myös OECD:n vientiluotto- ja -takuutyöryhmässä, jossa etsitään julkiselle vienninedistämiselle yhteisiä minimi-ympäristöstandardeja sekä pelisääntöjä ympäristövaikutusten arviointiin. Suomen täytyy olla aktiivisesti edistämässä näiden ympäristöstandardien kehittymistä.

LISÄTIEDOT: Kehitysyhteistyön palvelukeskus, Mika Rönkkö, puh. 050-355 0949 - Luonnonsuojeluliitto, Hanna Matinpuro, puh. 0400-488 914 tai Johanna Kojola, puh. (09) 228 08 225 - Seminaarista myös: Kehitysmaasuhteiden Neuvottelukunta, Leena Rikkilä, puh. (09) 134 15779