Uutinen

Velkahelpotuksista uuteen velkakierteeseen?

Maailmanpankki suunnittelee jo lisälainojen myöntämistä maille, joiden aiempien maailmanpankkivelkojen sataprosenttisesta mitätöinnistä päätettiin G8-kokouksessa, todetaan raportissa, jonka velkakysymykseen keskittyneet kansalaisjärjestöt vuotivat julkisuuteen.
Emad Mekay
3.8.2005

IPS -- Vuodetussa Maailmanpankin raportissa käsitellään yksityiskohtia, jotka on otettava huomioon toimeenpantaessa G8-maiden, rikkaimpien teollisuusmaiden ja Venäjän, päätöstä antaa anteeksi köyhimpien maiden velat Maailmanpankille, Kansainväliselle valuuttarahastolle (IMF) ja Afrikan kehityspankille. Maailmanpankin johtoporras keskustelee aiheesta lähipäivien aikana Washingtonissa, ja lopullisen ehdotuksen pankki jättää syyskuussa.

Raportin medialle vuotaneet kansalaisjärjestöt, Jubilee-velkakampanja ja World Development Movement (WDM), sanoivat yhteisessä kannanotossaan, että analyysi osoittaa Maailmanpankin jo tutkivan, miten mailta voitaisiin jälleen saada velanlyhennyksiä.

Maailmanpankin mukaan vielä ei ole tehty lopullisia arvioita, mutta todennäköisesti nyt velkahelpotuksia saavilla mailla tulee jatkossakin olemaan tarve lainanottoon. Raportin tekijän, Maailmanpankin köyhimmille maille suunnatusta rahoituksesta vastaavan varapääjohtajan Geoff Lambin mukaan suurimmalle osalle velkansa anteeksi saavista maista voidaan jatkossa näyttää vihreää valoa eli niistä tulee lainakelpoisia.

Raportissa viitataan G8-maiden julkilausumaan, jossa julkistettiin velkahelpotussuunnitelma ja todettiin, että velkahelpotuksien saavien maiden "uutta lainanottoa tulisi helpottaa". Siinä todetaan myös, että "kun ahdinko velkahelpotusten jälkeen hellittää, maat tulevat mahdollisesti lainaamaan lisää".

Velkahelpotus kääntyy päinvastaiseksi

Velkakampanjoijat varoittavat, että raportin kaavailut muuttaisivat velkahelpotussuunnitelman aivan muuksi kuin se alun perin tarkoitettiin.

"Alkuperäisen suunnitelman perusperiaate oli, että kun maa on kerran saavuttanut velkahelpotuksiin oikeuttavan aseman, niin kaikki velat peruttaisiin välittömästi, eikä lyhennyksiä alettaisi periä uudestaan missään olosuhteissa", sanoi Jubilee-kampanjan puheenjohtaja Steven Rand. "Näin kuitenkin näyttää näiden asiakirjojen valossa käyvän."

Kansalaisaktivistit eivät halua, että luottokelpoiset maat luisuvat takaisin velkakierteeseen, vaan niille pitäisi myöntää lainarahan sijaan avustuksia ja tarjota mahdollisuus aloittaa puhtaalta pöydältä.

"Raportissa ikään kuin kysytään pankin johdolta, miten nopeasti nyt velkansa anteeksi saavat maat saadaan taas mukaan lainauskuvioihin ja velallisiksi. Tällä tavalla pankki heikentää näitä maita", WDM:n edustaja kertoi.

Maailmanpankin edustajan Damian Sean Milvertonin mukaan raportti oli epävirallinen ja alustava esitys velkahelpotuksen vaikutuksista, eikä sitä ole tarkoitettu köyhien maiden ohjenuoraksi mitätöintien jälkeisessä tilanteessa.

"Tavoitteena ei ole raivata näiden maiden velkoja pois alta, jotta Maailmanpankki voisi aloittaa lainaamisen uudelleen", Milverton sanoi. "Ideana on varmistaa, että kehitysmailla, riippumatta missä asemassa ne ovat, on jatkossakin mahdollisuus resursseihin, jotka auttavat niitä eteenpäin. Tiedämme, että ne tarvitsevat kaiken mahdollisen avun kohentaakseen talouttaan, luodakseen työpaikkoja ja parantaakseen ihmisten oloja."

"Kun maa on läpikäynyt velkahelpotusohjelman, voi olla, ettei se enää saa lainaa Maailmanpankilta. Voi kuitenkin yhtä hyvin olla, että maa kääntyy muiden tahojen puoleen ottaakseen velkaa", Milverton totesi. "Ei kukaan sano, etteivätkö nämä maat saisi enää ottaa lainaa. Jos kansalaisjärjestöt niin väittävät, ehkä niiden olisi syytä harkita vielä toisen kerran."

WDM: Lainaehdot vahingoittavat kehitysmaita

Velkakampanjoijien mukaan raportti osoittaa myös muita porsaanreikiä G8-johtajien markkinoimassa suunnitelmassa. Näitä ovat muun muassa Maailmanpankilta ja IMF:ltä saatavan lainan ehdot, esimerkiksi yksityistäminen, kaupan esteiden poistaminen sekä budjettileikkaukset maiden sosiaali- ja ympäristösektoreilta.

Muutama viikko sitten kansalaisjärjestöt saivat käsiinsä asiakirjan, josta kävi ilmi, että eräät IMF:n eurooppalaiset edustajat ehdottivat huomattavia muutoksia G8:n velkasuunnitelmiin. Ehdotus saattaisi viivyttää tai jopa keskeyttää luvattuja velkahelpotuksia - ja säilyttää IMF:n tiukan otteen köyhien maiden talouksista, vaikka ne olisivatkin kelvollisia saamaan velkahelpotuksia.

"G8-maat rikkovat jatkuvasti lupauksiaan, ja viimeisen 20 vuoden ajan ne ovat käyttäneet köyhimpien maiden velkaa hyväkseen ajaakseen kehitysmaissa yksityistämistä, vapaakauppaa ja sääntelyn purkamista", WDM:n poliittisen työn johtaja Peter Hardstaff totesi.

"Jollei velkoja kumota kehitysmailta peruuttamattomasti, on vaikea uskoa siihen, etteivätkö rikkaat maat tulevaisuudessa hyödyntäisi kansainvälisiä instituutioita tehdäkseen kehitysmaiden markkinoita vahingoittavia päätöksiä."