Uutinen

Velkahelpotuksia tsunamista kärsineille maille - entä muut köyhät maat?

Rikkaat teollisuusmaat kaavailevat eriasteisia velkahelpotuksia tsunamista kärsineille maille Aasiassa ja Afrikassa. Muiden köyhien maiden tilanne ei saa jäädä katastrofin varjoon, Kepa muistuttaa.
Sanna Jäppinen
7.1.2005

Rikkaat teollisuusmaat ovat viime päivinä, erityisesti torstaina 6. tammikuuta Indonesiassa pidetyssä huippukokouksessa, tarjonneet velkahelpotuksia osaratkaisuksi tsunamikatastrofista kärsineiden maiden jälleenrakennukseen.

Rikkaiden teollisuusmaiden G8-ryhmän puheenjohtajana tänä vuonna toimivan Britannian valtiovarainministeri Gordon Brown totesi, että hänellä on muiden G8-maiden täysi tuki panna kaikkien tsunamista kärsineiden maiden velanperintä toistaiseksi jäihin, Reutersin uutisessa kerrotaan.

G8-ryhmän sisällä maat ehdottavat eriasteisia ratkaisuja velkojen maksujen lykkäyksestä niiden totaalisen mitätöintiin. Maat päättävät kannastaan kokoontuessaan Lontoossa 12. tammikuuta.

G8-ryhmästä poikkeavaa linjaa vetää muun muassa Australia, jonka on todennut, että velkojen mitätöintiä tehokkaampaa on suunnata katastrofimaihin suoraa rahallista tukea.

Gordon Brown on viime päivinä muistuttanut myös siitä, että kesällä pidettävässä rikkaiden teollisuusmaiden G8-ryhmän kokouksessa on nostettava esiin kolme kaikkia kehitysmaita koskevaa teemaa: velkojen mitätöinti, köyhiä maita suosivat kauppaneuvottelut sekä uudenlainen, pitkän tähtäimen kehitystä edistävä rahoitusmalli.

 

Kepan kehityspoliittinen asiantuntija Tytti Nahi muistuttaa velkahelpotuksista puhuttaessa, että katastrofialueen maat eivät ole keskenään samanlaisessa tilanteessa.

"Velkojen mitätöinti olisi erittäin merkittävä piristysruiske esimerkiksi Indonesian taloudelle. Indonesia käytti vuonna 2001 velkojenhoitoon 10,3 prosenttia bruttokansantuotteestaan, mutta terveydenhuoltoon vain 0,6 prosenttia. Velanhoito söi lähes 17 miljardia dollaria, yli neljä kertaa koko tähän asti tuhoalueelle luvatun avun verran."

Maailmanpankin mukaan velkahelpotukset saattaisivat kuitenkin heikentää esimerkiksi Intian ja Thaimaan luottokelpoisuutta yksityisten luotonantajien silmissä ja suorastaan vaikeuttaa jälleenrakennusta.

Vain neljä katastrofialueen maata - Kenia, Myanmar, Tansania ja Somalia - ovat kaikkein pahiten velkaantuneita niin sanottuja HIPC-maita.

Nahin mielestä Suomessa olisi nyt rakentavaa keskustella kehitysyhteistyövarojen nostamisesta nykyisestä 0,39 prosentista YK:n asettamaan 0,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta, jotta päästäisiin katastrofialueiden ohella myös muita köyhiä maita tukevaan, kestävään kehitysyhteistyöhön.

Lisää tietoa aiheesta

Kepan kooste Aasian katastrofista
Reuters: Debt freeze for tsunami nations gets boost at summit
IPS: French Propose Debt Relief
Guardianin kooste Aasian katastrofista