Uutinen

Vastine: Järjestöjen työstä annettiin väärä kuva

Kepa vastaa useissa sanomalehdissä julkaistuun epäselvyyksiä aiheuttaneeseen STT:n uutiseen. Uutisessa annettiin ymmärtää, että ulkoministeriö olisi huolissaan järjestöjen rahan käytöstä.
Timo Lappalainen
31.3.2008

Useat sanomalehdet, esimerkiksi Aamulehti ja Kauppalehti, julkaisivat pääsiäisen alla kehitysyhteistyöjärjestöjen varainkäyttöä käsitelleen STT:n uutisen. On varsin valitettavaa, että epätarkkuuksia sisältäneen jutun yleissävyksi jää kuva järjestöjen tekemään työhön liittyvistä epäselvyyksistä. Yleissävyn virheellisyyden on myöntänyt myös ulkoministeriö.

Uutinen käsitteli ulkoministeriön virkamiehen huolta järjestöjen lisääntyneistä kustannuksista Suomessa. Näitä ongelmia olisi jutun mukaan tullut esille yhdelle järjestöryhmälle tehdyssä tilintarkastuksessa.

Järjestöjen näkökulmasta ongelma on ollut ministeriön puutteellinen tai ristiriitainen ohjeistus. Pahimmassa tapauksessa järjestö on saattanut saada ulkoministeriöstä kolme tai neljä keskenään ristiriitaista ohjetta yksittäisen tehtävän suorittamiseen.

Esimerkiksi vaatimukset valuuttojen kurssivaihteluiden laskemisesta ovat hämmentäneet järjestöjä. Kun järjestöjä suunnitteluvaiheessa ohjeistettiin käyttämään niin sanottua keskikurssia, vaativat tilintarkastajat jälkeen päin kurssien merkitsemistä jokaiseen vuoden varrella kertyneeseen laskuun erikseen. Tämä johtaisi absurdiin tilanteeseen, jossa esimerkiksi Zimbabwen kaltaisessa korkean inflaation maassa toimiva suomalainen järjestö joutuisi tarkistamaan paikallisen valuutan vaihtokurssin useita kertoja päivässä.

Jutussa kysyttiin myös, onko kehitysyhteistyövarojen käyttö tiedotukseen Suomessa järkevää. Järjestöjen mielestä se on ehdottoman välttämätöntä.

Edellytyksiä kestävälle kehitykselle ei luoda ainoastaan kehitysmaissa. Kehitysyhteistyö ja sen rahoittaminen vaatii suomalaisten veronmaksajien laajan tuen. Samaan aikaan kun keskustellaan varojen käytöstä, on tärkeää keskustella myös kehityspolitiikan vaikutuksista, suomalaisen kehitysyhteistyön vahvuuksista ja Suomen roolista globaalin köyhyyden ylläpidossa tai poistamisessa. On suomalaisten oikeus saada tietää, mitä järjestöt tekevät äärimmäisen köyhyyden poistamiseksi.

Tästä näkökulmasta järjestöjen tekemä tiedotus ja kehityskasvatus ovat entistä merkittävämpiä.

Kansalaisjärjestöt ovat sitoutuneet kehittämään omaa toimintaansa läheisessä yhteistyössä ulkoministeriön kanssa niin, että valtion antama tuen käyttö on tehokasta ja mahdollisimman läpinäkyvää. Katsomme, että se on järjestöjen velvollisuus paitsi suomalaisia veronmaksajia, myös kehitysmaiden köyhiä kohtaan.

 

Lisää tietoa aiheesta