Uutinen

Vanhasen puhe YK:ssa ristiriidassa hallituksen toimien kanssa

Matti Vanhanen korosti YK:ssa pitämässään puheessa yhteisten sitoumusten tärkeyttä. Samaan aikaan hänen hallitustaan vastaan puuhataan välikysymystä kehitysaputavoitteiden unohtamisesta.
Eeva Eronen
1.4.2008

Pääministeri Matti Vanhanen arvioi tänään 1. huhtikuuta YK:n yleiskokouksen erityisistunnon avajaispuheessaan, että Suomi on "oikeilla jäljillä", saavuttamassa 0,7 prosentin kehitysaputavoitteen vuoteen 2015 mennessä. Vanhasen mukaan tehtävä on kuitenkin haasteellinen.

Vanhanen edusti YK:n vuosituhattavoitteita koskevassa istunnossa avunantajamaita, joista pääosa on EU-jäsenmaita. Hän piti puheen yleiskokouksen puheenjohtajan Srgjan Kerimin pyynnöstä.

YK:n vuosituhattavoitteet hyväksyttiin kansainvälisesti vuonna 2000. Niillä tähdätään köyhyyden puolittamiseen ja esimerkiksi parempaan terveyteen, koulutukseen ja tasa-arvoon vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteisiin sisältyy sitoumus kehitysapumäärärahojen nostamisesta 0,7 prosenttiin kunkin maan bruttokansantulosta.

Vanhanen sanoi New Yorkissa kuulijoilleen, ettei yhteisten tavoitteiden, kuten globaalin köyhyyden poistaminen, onnistu ilman aktiivista sitoutumista. "Me olemme vastakkain hätätilan kanssa, ja meidän täytyy ryhtyä välittömiin toimiin, jos tahdomme saavuttaa asettamamme tavoitteet. Tämä vuosi on erityisen tärkeä kehityksen kannalta", Vanhanen sanoi.

"Kun olemme ohittaneet tavoitteiden puolivälin, on selvää, että meidän täytyy pistää prosessiin uutta vauhtia", pääministeri jatkoi.

Samaan aikaan, kun Vanhanen painotti yhteisten sitoumusten tärkeyttä, hänen hallitukselleen suunnitellaan Suomessa välikysymystä kehitysyhteistyövaroista.

Kristillisdemokraattien aloitteesta perjantaina, 4. huhtikuuta esitettävä välikysymys koskee juuri sitä, ettei Suomi kykene nykyisillä määrärahoilla saavuttamaan kansainvälisesti sovittuja tavoitteita. Vanhasen johtama hallitus päätti määrärahoista maaliskuun puolivälissä.

(Päivitetty tieto 2.4: Kristillisdemokraattien mukaan välikysymystä ei esitetä vielä 4. huhtikuuta vaan "mahdollisimman pian".)

Määrärahat ovat kasvussa

Vanhanen keskittyi puheessaan Suomen kehitysrahojen määrälliseen nousuun, sillä prosenteille YK:ssa ei oltaisi välttämättä hurrattu. Hän kertoi kokousväelle, että kehitysavun määrä tulee hänen pääministeriaikanaan nousemaan yhteensä 119 prosenttia 506 miljoonasta eurosta 1110 miljoonaan euroon.

"Nyt vallassa olevan hallituksen aikana kehitysavun kasvun määrä vastaa 20 prosenttia hallituksen kulujen kasvusta", Vanhanen kehaisi.

"Nopeasta kasvusta huolimatta vuoden 2015 tavoitteen saavuttaminen saa aikaan monia vaikeuksia. Uskon silti, että tekemämme päätökset kertovat vakavasta sitoumuksestamme ja halustamme tavoitteiden saavuttamiseen", Vanhanen sanoi.

Hän jätti kertomatta, että Suomen tällä hetkellä kohtaamat "vaikeudet" tavoitteiden saavuttamisessa johtuvat kansantalouden nopeasta kasvusta.

Kokous kestää kaksi päivää, ja asialistalla ovat köyhyyden ja nälän poistaminen erityisesti koulutuksen ja terveyden näkökulmasta. Kokoukseen osallistumisen lisäksi Vanhanen tapaa YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin.

Lisää tietoa aiheesta