Uutinen

Vammaisjärjestöjen kenttä pirstaleina

Järjestöjen yhteisestä viestistä vammaisten aseman parantamiseksi puhutaan Sambiassa paljon, mutta sen muodostamisessa on ollut suuria haasteita.
Senja Väätäinen-Chimpuku
7.8.2006

Kirsi Salonen (kuva: Kepa) Vammaisten parissa työskentelevät järjestöt arvostavat toistensa työtä, mutta ulkoiset puitteet luovat myös kateutta ja epäluottamusta. Välillä tuntuu, että vammaisten elinolojen parantamista tärkeämpää on löytää rahoitusta palkkoihin, joten kanssajärjestöt koetaan pikemmin uhkana kuin yhteistyökumppaneina.

Fididan tuella perustettiin jo 1990-luvun alussa kattojärjestö Zafod (Zambian Federation of People with Disabilities), jonka tarkoituksena on ollut sekä yhdistää vammaissektoria että kouluttaa ja kanavoida varoja vammaisjärjestöille. Sambian moninaisessa järjestömaailmassa tällainen koordinaatioyritys on positiivinen ja poikkeuksellinen.

Zafodin jäsenjärjestöiksi pääsevät vain valtakunnalliset järjestöt. Niinpä pääosin Lusakaan sijoittuneet isot järjestöt ovat muodostaneet noin kymmenen järjestön yhteenliittymän Zafodin suojissa. Parhaimmillaan kansalliset, eri vammaisryhmien kanssa työskentelevät järjestöt voisivat tavoittaa paikalliset järjestöt ja koota ne yhteen toimimaan kaikkien vammaisten puolesta. Näin ei ole kuitenkaan käynyt, vaan jokainen järjestö toimii lähinnä oman toimeentulonsa takaamiseksi.

Samoja ongelmia on toisessa vammaissektorin kokoavassa elimessä, valtiollisessa ZAPD:ssa (Zambian Agency for People with Disabilities). Sen päätarkoitus on koordinoida rahoitusta vammaissektorille. ZAPD:n hallituksessa on valtionhallinnon ja järjestöjen edustajia. Syystä tai toisesta järjestöjen edustajina toimii sama ryhmä kuin Zafodissa. Toimiston aika on tähän mennessä mennyt lähinnä sen edeltäjän, Council for the Handicappedin, entisten työntekijöiden eläke- ja muista eduista kiistelyyn. Yhteisen edun ajaminen on estynyt.

Monet kyseenalaistavat Zafodin toiminnan, koska sen ei koeta edustavan yleistä kantaa. Viime vuosina hyvää työtä on kuitenkin tehty perustuslain ja kansallisen kehityssuunnitelman kommentoimisessa, jotta vammaisten asiat huomioitaisiin niissä. Silti monien silmissä Sambian vammaissektori on vielä liiaksi vailla koordinointia.

Zafod on kuitenkin vastannut haasteeseen. Se pyrkii maakuntiin perustettavien komiteoiden avulla saavuttamaan ruohonjuuritason järjestöt, ja saamaan siten useampien vammaisjärjestöjen äänen kuuluviin.