Uutinen

Valtioneuvosto nimesi toimikunnan ohjaamaan kehityspolitiikkaa

Uusi toimikunta ohjaa ja arvioi Suomen kehityspoliittista työtä ja seuraa kehitysmäärärahojen tasoa.
Sanna Jäppinen
31.10.2003

Ulkoministeriö valmistelee parhaillaan kehityspoliittista ohjelmaa, joka ohjaa kehityspolitiikan toteuttamista hallituskaudella 2003–2007. Ohjelman tarkoituksena on varmistaa kehityspolitiikan laatu ja vaikuttavuus kehitysmäärärahojen kasvaessa noin 0,44 prosenttiin BKTL:stä vuoteen 2007 mennessä.

Valtioneuvosto nimesi torstaina 30.10. kehityspoliittisen toimikunnan, joka osallistuu kehityspoliittisen ohjelman valmisteluun neuvoa-antavana elimenä. Toimikunnan tarkoitus on voimistaa erityisesti kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin roolia kehityspolitiikassa.

Uusi toimikunta korvaa aiemmin toimineen kehitysmaasuhteiden neuvottelukunnan. "Neuvottelukunta antoi pääasiassa lausuntoja, mutta uuden toimikunnan työhön on tarkoituksella haettu ryhtiä määrittelemällä sille selkeitä tehtäviä", ulkoministeriön apulaisosastopäällikkö Juhani Toivonen kertoo. "Yksi tärkeimmistä on YK:n vuosituhattavoitteiden toteutuksen seuraaminen kansallisella tasolla. Toiseksi toimikunnan tavoitteena on edistää suomalaisen kehityspolitiikan johdonmukaisuutta."

Ministeriön peräämään johdonmukaisuuteen kuuluu se, että kehityspolitiikassa otetaan yhä selvemmin huomioon myös kauppa- ja maatalouskysymykset. "Yhteinen ministeri kauppa- ja kehityspolitiikalle on pakottanut toden teolla huomioimaan koherenssin tarpeen. Asia tuli selväksi viimeistään syyskuisissa Maailman kauppajärjestö WTO:n neuvotteluissa Cancunissa", Toivonen toteaa.

Toimikunnan kausi kestää toukokuun loppuun asti 2007, ja siinä ovat mukana kaikki eduskunnassa olevat puolueet sekä etujärjestöistä Kepa, TT, EVA, SASK, KUA, MTK ja palkansaajakeskusjärjestöt. Myös Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen laitoksella on edustaja. Puheenjohtajana toimii Hanasaaren kulttuurikeskuksen johtaja Gunvor Kronman (rkp).

Toimikunta kokoontuu ensimmäisen kerran 5. marraskuuta.