Uutinen

Valtatien kunnostus kuohuttaa sademetsässä

Brasilian Amazonia halkovan Valtatie BR-319:n kunnostus lisäisi kauppaa ja kohentaisi taloutta, mutta kiihdyttäisi sademetsän hakkuita.
Mario Osava
29.4.2008

 

IPS –- Brasilian viranomaiset ovat päättäneet kunnostaa Amazonin sademetsän sydämessä kulkevan valtatie BR-319:n. Ympäristöjärjestöt vastustavat hanketta, koska ne pelkäävät, että se kiihdyttää sademetsän hakkuita.

 

Valtatie BR-319 rakennettiin jo 35 vuotta sitten, ja se yhdistää Amazonasin osavaltion pääkaupungin Manauksen 885 kilometriä etelämpänä olevaan Porto Velhon kaupunkiin. Huonon kunnossapidon vuoksi tie on vuosien saatossa muuttunut ajokelvottomaksi.

Valtatien kunnostus lisää huomattavasti kauppaa ja liikkuvuutta Amazonasin ja sen eteläpuolisen Rondônian osavaltion välillä. Tien kunnostus ja päällystäminen on määrä saada valmiiksi vuonna 2011, ja urakan hinnaksi arvioidaan 700 miljoonaa realia eli noin 270 miljoonaa euroa.

Tutkimusten mukaan valtateiden rakentaminen sademetsäalueelle on suoraan yhteydessä metsäkatoon: tietä pitkin esimerkiksi maattomat maalaiset pääsevät sademetsän syvyyksiin raivaamaan itselleen peltoalaa.

Minas Geraisin yliopiston tutkijaryhmä on arvioinut, että tien kunnostus hävittäisi vuoteen 2050 mennessä sademetsää 168 000 neliökilometrin eli tasan puolen Suomen verran.

Vaihtoehtona rautatie

Kiistaa mutkistaa entisestään Amazonasin osavaltion ympäristösihteerin Virgilio Vianan ehdotus korvata tie rautatiellä. Rautatien rakentaminen maksaisi liki kolme kertaa enemmän kuin maantien kunnostus, mutta se hillitsisi ilmastonmuutosta merkittävästi.

Rautatie hillitsisi autoilun lisääntymistä. Enemmän merkitystä on kuitenkin sillä, ettei sademetsien häviäminen entisestään kiihtyisi. Metsien biomassa sitoo valtavasti hiiltä, ja sademetsien hakkuut on yksi suurimmista syistä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousuun.

Ympäristösihteeri Viana uskookin, että teollisuusmaat voisivat rahoittaa osan rautatiestä ja saada näin itselleen Kioton joustomekanismien mukaisesti päästövähennyksiä.

Rondônian kuvernöörin Ivo Cassolin mukaan ratahanke ei tule toteutumaan, vaan valtatie kunnostetaan alkuperäisten suunnitelmien mukaan. ”Rautatie on hyvä liikennemuoto, mutta tähän se ei sovi. Tarkoitus on parantaa paikallisten ihmisten elämänlaatua ja pienviljelijöiden tuotteiden pääsyä Manauksen markkinoille”, hän sanoo.

Ympäristönsuojelijoitakin enemmän valtatie BR-319:n kunnostusta vastustavat jokilaivayrittäjät. Kuvernööri Cassol kuitenkin huomauttaa, että jokilaivat sopivat vain vanhentumattomien tavaroiden, kuten vientisoijan, kuljetukseen. ”Jokilaivakuljetus ei sovi banaaneille, lehtisalaatille tai muille vihanneksille, kun matka jokilaivalla kestää jopa yhdeksän päivää.”

Amazonasin pääkaupunki, 1,7 miljoonan asukkaan Manaus, on merkittävä teollisuuskaupunki ja suuri markkina vihanneksille, mutta vihanneksia kasvatetaan kaupungin ympäristössä niukasti.

Valtatien kunnostus avaisi myös väylän Manauksen teollisuustuotteiden viennille Rondôniaan ja eteenpäin. Maanviljelyllä ja karjataloudella elävällä Rondônian provinssilla on suuri tarve parantaa alkutuotteidensa pääsyä markkinoille ja kehittää omaa teollisuuttaan.

Kunnostustyöt ovat jo vauhdissa

Rondônian väkiluku kasvoi merkittävästi 1970-luvulla, kun sotilashallituksen asutusohjelmien vuoksi tuhannet ihmiset muuttivat maakuntaan. Ympäristön kannalta projekti oli katastrofaalinen: nykyisin Rondôniassa metsäkato on yksi pahimmista Amazonin sademetsän alueella.

Valtatie BR-319:n kunnostustyöt on jo aloitettu tien parhaiten säilyneillä osuuksilla Manauksen ja Porto Velhon ympäristössä. Valtaosa eli noin 600 kilometrin osuus tiestä odottaa kuitenkin yhä lupaa Brasilian ympäristöviranomaisilta, koska ympäristövaikutusten arviointi on vielä kesken.