Uutinen

Vallan hajautus ja vakaus avain Afrikan kehitykseen

Arvostetun kehityspalkinnon saanut Ousmane Sy, Malin paikallisdemokratian isä, uskoo jaettuun vastuuseen ja Afrikan parempaan huomiseen.
Stefania Bianchi
8.5.2005

IPS -- Afropessimismi joutaa romukoppaan. Afrikan on aika löytää itselleen sellaiset poliittiset mallit, jotka toimivat. Tätä mieltä on malilainen Ousmane Sy, joka sai toukokuun alussa arvostetun belgialaisen Kuningas Baudouinin kehityspalkinnon. Palkinnosta päättänyt säätiö kiitti Sytä toiminnasta, joka luo "rauhaa, vakautta ja kukoistusta" Afrikkaan.

Sy on tehnyt uraauurtavaa työtä paikallisen demokratian kehittämiseksi läntisen Afrikan sisämaassa sijaitsevassa Malissa. Työn alkaessa vuonna 1993 rutiköyhässä Malissa oli ainoastaan 13 kuntaa, mutta nyt niitä on noin 13 miljoonan asukkaan maassa 703.

Kokemuksia on jaettu myös muiden läntisen Afrikan valtioiden kanssa, sillä Sy auttoi 1994 perustamaan Hallinto Afrikassa -verkoston tähän tarkoitukseen. Malissa hän hyödynsi kylänvanhimpien perinteistä tiedonvälitysverkostoa saadakseen maan 11 000 kylää mukaan paikallisen demokratian pystyttämiseen.

Vallan hajautus on tuonut uusia rakenteita kaikille tasoille: alueita, piirikuntia ja kaupunginosia, joita kutakin johtaa oma vaaleilla valittu valtuusto.

Vallan hajautus tarkoittaa monimuotoisuuden tunnustamista

Malissa pidettiin 1992 ensimmäiset demokraattiset vaalit. Samalla aloitettiin talouden yksityistäminen ja kaupan vapauttaminen, jotka ovat edenneet rinnan vallan hajautuksen kanssa.

Uudistusten vaikutus ulottuu malilaisten arkeen. Naisten ja lasten vedenhakumatkat ovat esimerkiksi lyhentyneet, kun uudet kunnat ovat rakentaneet omia kaivojaan. Se taas parantaa lasten mahdollisuuksia päästä kouluihin, joita myös syntyy koko ajan lisää.

Myös paikallisia terveyskeskuksia on perustettu ensisijaisena tehtävänään panna kuriin korkea lapsikuolleisuus. Kun Suomessa menehtyy tuhannesta vastasyntyneestä 3,7, on vastaava luku Malissa 117.

"Afrikan on välttämättä löydettävä hallintomalleja, jotka nojaavat afrikkalaisiin arvoihin ja normeihin ja vastaavat samalla nykyajan tarpeisiin", Sy sanoi ottaessaan vastaan palkintonsa.

Syn mukaan malilaiset pitivät aiemmin hyvän hallinnon ajatusta täysin keinotekoisena, koska valta keskittyi demokratiassakin muutamalle sadalle ihmiselle. Pelkät vaalit tai taistelu korruptiota vastaan eivät kuvaa muuttaneet.

Vasta vallan hajautus lujittaa demokratiaa ja lisää myös paikallistalouden dynamiikkaa tuomalla päätöksenteon lähelle, Sy jatkoi. "Päättäjät ovat nyt omalla maalla syntyneitä ja kasvaneita, eivätkä keskushallituksen lähettämiä. Siksi heitä voi puhutella myös paikallisilla kielillä. Vallan hajautus tarkoittaa kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden tunnustamista."

Ulos afropessimismin umpikujasta

Sy itse vakuuttaa taistelleensa koko ikänsä "afropessimismiä" vastaan.

"Huolimatta siitä, että Afrikasta tulee yhä kielteisiä kuvia ja otsikoita, asiat ovat alkaneet muuttua. Afrikkalaisten uusi sukupolvi uskoo jättäneensä siirtomaahistorian ja huonon hallinnon taakseen", Sy sanoi. "On aika ryhtyä rakentamaan myönteistä tulevaisuutta, joka perustuu toimiviin malleihin. On Afrikan vuoro löytää tie ulos tästä pitkään jatkuneesta umpikujasta."

Sy korostaa, että afrikkalaiset ovat itse vastuussa tulevaisuudestaan, koska vain he voivat taistella monissa maissa kehitystä jarruttavaa huonoa hallintoa vastaan. "Minun mielestäni vakaan hallinnon löytäminen on yksi Afrikan tärkeimmistä tehtävistä."