Uutinen

Vähentävätkö EPA-kauppasopimukset tukea sosiaalisektorille?

Jotkut Afrikan hallitukset ja järjestöt pelkäävät, että apu köyhien maiden kaupan kehittämiseen saattaa tapahtua muun tuen kustannuksella.
David Cronin
23.7.2007

IPS -- Euroopan komissio on luvannut, että Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen maiden (AKT-maat) kanssa vuoden loppuun mennessä allekirjoitettavat taloudelliset kumppanuussopimukset (Economic Partnership Agreements, EPA) tulevat tuntuvasti lisäämään tukea kaupan kehittämiselle.

EPA-sopimukset korvaavat Cotonoun sopimuksen, jonka EU teki vuonna 2000. Avun on tarkoitus kehittää AKT-maiden heikkoa kykyä käydä kauppaa, sillä näiden maailman köyhimpien maiden osuus maailmankaupasta on alle prosentin.

EU:n hallitukset ja komissio lupasivat toukokuussa kaksi miljardia euroa kaupan kehittämiseen vuoteen 2010 mennessä.

Vaikka EU:n virkamiehet ovat sanoneet, että pääosa tästä avusta menee AKT-maille, jotkut afrikkalaiset diplomaatit ovat epäuskoisia. He väittävät, että EU:n instituutiot eivät ole vielä täsmällisesti selittäneet, mistä lähteistä apu tulee. He epäilevät myös, että rahaa ei olekaan jaossa enemmän, vaan tuki kaupalle on pois kipeästi tarvittavista investoinneista terveyteen ja koulutukseen.

Naiset kehityksessä -järjestön Euroopan osaston Katrin Jansen sanoo EU:n virkamiesten myöntäneen, että he suunnittelevat avun lisäämistä kaupan kehittämiseksi kasvattamatta kuitenkaan EU:n antaman kehitysavun kokonaismäärää.

"Se merkitsee että tuki kaupalle tapahtuu muiden apumuotojen kustannuksella. Olemme tästä erittäin huolestuneita ja vaadimme, ettei kaupan kehittämiseen osoitettuja varoja saa ottaa koulutuksen ja terveyden tuesta", Jansen toteaa.

Mistä ja kenelle rahat?

Järjestöt ovat myös huolestuneita siitä, että kaikille 79:lle AKT-maalle ei riitä tarpeeksi tukea. Viime vuonna julkaistussa raportissaan Kansainyhteisön sihteeristö totesi, että pelkästään eteläinen Afrikka tarvitsee yli miljardi euroa sopeutuakseen taloudellisiin kumppanuussopimuksiin.

Hollantilaisen kristillisen ICCO-järjestön mukaan Afrikan maat eivät kykene sopeutumaan kumppanuussopimuksiin, jollei rahaa oteta jo EU:n ja Afrikan maiden sopimista muista ohjelmista.

Köyhyyttä vastustavat järjestöt ovat protestoineet sitä, että komission huhtikuussa julkistama kaupan tukiohjelma ei sisällä minkäänlaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että pientuottajat saavat reilun hinnan tuotteistaan.

Reilun kaupan Brysselin-toimiston Hilary Jeune pitää huolestuttavana vaatimusta, että köyhien maiden on laadittava kansalliset strategiat niiden liittämiseksi maailman kauppajärjestelmään.

"On osoitettu, että työ köyhyyden voittamiseksi on aloitettava paikallistasolta ja kehitettävä strategioita paikallisiin tarpeisiin. Siinä ei ole järkeä, että EU:n komissio puhuu strategioiden kehittämisestä näiden maiden tuomiseksi kauppajärjestelmään, jota hallitsevat kehittyneet maat."

Eräs kehitysasioita hoitava EU:n komission virkamies kiistää komission yrittävän "kierrättää" jo aikaisemmin luvattua rahaa uudelleen. Hän selitti Euroopan kehitysrahaston uusimman osuuden tulevan käyttöön tammikuussa 2008, kun taas tuki kaupalle saatetaan antaa jo aikaisemmin.

Lisää tietoa aiheesta