Uutinen

Uusi yhteistyösopimus vahvistaa Kepan asemaa Tansaniassa

Leo Söderqvist
1.11.2000

Syyskuun lopulla Kepan hallitus hyväksyi uuden yhteistyösopimuksen tansanialaisten kansalaisjärjestöjen kattojärjestön TANGOn kanssa. Yksivuotinen sopimus on virallinen lähtölaukaus suunnitelmalliselle yhteistyölle, jota on valmisteltu jo vuosia. Kepan läsnäolo Tansaniassa on tähän asti perustunut jäsenjärjestöjen projektien auttamiseen. Nyt tähän linjaan on tulossa muutos, sillä uusi yhteistyösopimus vahvistaa Kepan roolia itsenäisenä toimijana.

Mary Mwingira on Tangon tarmokas toiminnanjohtaja (Kuva: Leo Söderqvist)Tangon ja Kepan yhteistyön avulla saadaan runsaasti tietoa tansanialaisesta kansalaisyhteiskunnasta, sillä Tango edustaa jo nyt yli neljää sataa paikallista järjestöä. Tätä tietoa voidaan levittää Kepan omien jäsenjärjestöjen käyttöön.

Kepan tuki Tangolle mahdollistaa myös Kepan oman kehityspoliittisen työn käynnistämisen maassa. Järjestöt voivat yhdessä seurata esimerkiksi Maailmanpankin poliittisten päätösten ja linjauksien vaikutuksia paikallisten elämään sekä lisätä tietoisuutta tansanialaisesta todellisuudesta muutoinkin kuin talouden, inhimillisen hyvinvoinnin sekä kulttuurin aloilla.

Tangon jäsenistöstä löytyy monen alan ammattilaisia lakimiehistä lääkäreihin sekä gender-asiantuntioihin. Tangossa vaikuttavat sekä pienet ruohonjuuritason järjestöt sekä vahvemmat ammattilaisryhmät. Tämä monipuolisuus on Tangon suurin vahvuus verrattuna muihin Tansaniassa toimiviin kattojärjestöihin.

Tangoa johtavat vahvat naiset. Puheenjohtajana toimii Marie Shaba ja toiminnanjohtajana Mary Mwingira (ks. kuva). Heidän tukenaan on joukko nuoria miehiä, jotka toimivat eri tehtävissä nuoruuden tuomalla innolla ja ammattitaidolla. Työskentely Tangon kanssa on asiallista ja mukavaa. Tuleva vuosi luo yhteiselle toiminnalle uudenlaisen pohjan, jonka uskotaan johtavan pitkäjänteiseen kumppanuuteen näiden kahden samankaltaisen kattojärjestön välillä. Tämä kumppanuus näkyy jatkossa varmasti myös laajentuvana yhteistyönä jäsenjärjestöjen kesken.