Uutinen

Uusi verkosto yhdistää ympäristön ja kehityksen

Ympäristö- ja kehitysasiat kulkevat käsi kädessä. Mutta tekevätkö näiden alojen asiantuntijat riittävästi yhteistyötä? Tähän haasteeseen on tarttunut kuluvan vuoden keväällä perustettu Kehitys ja ympäristö -verkosto, joka pyrkii edistämään ympäristö- ja kehitysjärjestöjen vuoropuhelua ja vaikuttamaan viralliseen kehitys- ja ympäristöpolitiikkaan.
Pauliina Saares
2.12.2005

"On ollut ilahduttavaa huomata, että kiinnostusta löytyy. Tapaamisiin on osallistunut edustajia noin kymmenestä järjestöstä ja kiinnostuneita on ollut parisenkymmentä", toteaa verkoston kontaktihenkilönä toimiva Hanna Matinpuro Suomen luonnonsuojeluliitosta.

Tähän mennessä mukana olleista suurin osa on ympäristöjärjestöihin kuuluvia, joten kehitysjärjestöjen aktiivisemmalle osallistumiselle olisi tilausta.

Tehokasta tiedonvaihtoa

Kiinnostuksesta huolimatta rajatut resurssit estävät usein järjestöjä laajentamasta toimintakenttäänsä. Yksi verkoston tärkeimmistä haasteista on kehittää tapoja, joiden avulla järjestöjen toimintavalmiuksia ja -mahdollisuuksia sekä asiantuntemusta voitaisiin lisätä kasvattamatta kuitenkaan toimijoiden työtaakkaa.

"Nyt pohdimme tehokkaita tiedon jakamisen keinoja - yksi mahdollisuus tapaamisten lisäksi olisi verkoston yhteinen internetissä toimiva foorumi, jonka kautta informaatio kulkisi listoja kuormittamatta", kertoo Matinpuro.

Myös etelän kumppaneiden asiantuntemuksen hyödyntämistä suomalaisten järjestöjen keskustelussa pyritään vahvistamaan verkoston kautta.

"Useilla järjestöillä on hyvät yhteydet kehitysmaihin, mutta silti tuntuu siltä, ettei näiden yhteyksien kautta saatavilla olevaa tietoa ja globaaleja esimerkkejä osata käyttää poliittisessa päätöksenteossa. Lisäksi tiedonvaihdon kysymyksiä täytyy pohtia myös toiseen suuntaan. Tällä hetkellä selvitämme esimerkiksi sitä, voisivatko etelän kumppanit kommentoida suunnitteilla olevaa kestävän kehityksen strategiaa", sanoo Matinpuro.

Aktiivista vaikuttamista

Verkosto pyrkii myös vaikuttamaan Suomen viralliseen kehitys- ja ympäristöpolitiikkaan. Yhtenä verkoston tavoitteista on järjestöjen yhteisten kantojen muodostaminen tätä tarkoitusta varten.

Ensimmäisenä verkosto on päättänyt keskittyä etenkin kahteen teemaan: Suomen kestävän kehityksen toimikunnan asettaman kestävän kehityksen strategia-ryhmässä toimivien kansalaisjärjestöedustajien tukemiseen sekä ilmastonmuutokseen.

"Suomen kestävän kehityksen strategiaa luodaan parhaillaan ja sekä kehitys että ympäristönäkökulmat liittyvät asiaan erottamattomasti. Joulukuussa käydään seuraavat neuvottelut Kioton sopimuksen jälkeisestä kansainvälisestä ilmastopolitiikasta, joten aihe on ajankohtainen. Ilmastonmuutosta käsittelevässä suomalaisessa keskustelussa globaali oikeudenmukaisuus tuntuu jääneen liian vähälle huomiolle. Ympäristö- ja kehitysjärjestöillä olisi paljon annettavaa tämän näkökulman esiintuomiseen", Matinpuro kertoo teemojen valinnasta.