Avointa dataa käytetään yhä enemmän myös kehityskysymyksissä. Visualisoinnit antavat nopeasti kuvan siitä, mitä maakaupoissa tapahtuu.
Kuva:
Land Matrix
Uutistausta

Uusi tietokanta esittelee maakaupat maailmalla

Varakkaat, ruokaa tuovat valtiot ja niiden yritykset ostavat maatalousmaata köyhistä maista, joiden hallinto on heikkoa. Näin voidaan tulkita juuri julkaistua avointaa tietokantaa. Nousevien talouksien merkitys maaostoissa on myös kasvussa.
Esa Salminen
27.4.2012

Viisi tutkimuskeskusta ja nelisenkymmentä kansalaisjärjestöä julkaisi 26. huhtikuuta ensimmäisen maailmanlaajuisen avoimen tietokannan kansainvälisistä maakaupoista. Land Matrix -sivusto esittelee 1 008 vuoden 2000 jälkeen tehtyä maakauppaa, jotka kattavat 76 miljoonaa hehtaaria maata — reilut kaksi kertaa Suomen pinta-alan verran.

Melkein puolet kaupoilla hankitusta maasta on Afrikassa, jonka peltopinta-alasta viisi prosenttia on nyt ulkomaisissa käsissä. Yhteensä Afrikasta ostettu tai vuokrattu maa-ala vastaa suurin piirtein Kenian kokoista aluetta.

Maata hankitaan muiden muassa ruoantuotantoon, biopolttoaineiden tuotantoon, puuplantaaseja varten sekä mineraalien, maakaasun ja öljyn tuotantoon.

Heikko hallinto houkuttaa

Tietokannan julkistuksen yhteydessä julkaistussa erillisessä "Dealing with Disclosure" -raportissa kiitellään, että hyvin salamyhkäisistä kaupoista on nyt saatavilla avointa tutkimustietoa. Tietokannasta on Land Matrixin mukaan avointa noin puolet, ja se täydentyy sitä mukaa, kun tietoja varmistetaan.

Raportin mukaan avoin data vahvistaa sen, että rikkaat maat, jotka tuovat ruokaa maahan, ostavat maata kohdennetusti sellaisista köyhistä valtioista, joiden maalainsäädäntö on heikko. Uusi trendi on kasvava Etelä-Etelä-yhteistyö, jossa yritykset nousevista talouksista kuten Intiasta, Kiinasta, Brasiliasta ja Etelä-Afrikasta hankkivat maa-alueita lähialueiltaan.

Suomen osalta tietokannasta löytyvät Stora Enson Kiinassa sijaitseva 40 000 hehtaarin eukalyptusplantaasi sekä osittain suomalaisomistuksessa oleva Equatoria Teak Company, joka tuottaa laivoissa käytettävää tiikkiä Etelä-Sudanissa.

Usein ulkomaisia sijoituksia hamuavat hallitukset houkuttelevat sijoittajia "joutomaalle", ja lopulta paljastuu, että joku paikallinen jo viljelee maata. Konflikteilta ja väestön pakkosiirroilta ei ole vältytty.

Suurin osa tuotannosta suuntautuu vientiin, ja raportin mukaan hyödyt paikallisväestölle ovat jääneet pieniksi.

Vain alle kolmekymmentä prosenttia vuosikymmenen aikana hankitusta maasta on käytössä. Raportissa epäillään, että osa investoijista on aliarvioinut tuotannon aloittamisen haasteet ja osa maasta on hankittu keinottelua varten.

Avoimuus auttaa kaikkia

Maakaupat eivät väistämättä ole huonoja köyhille maille. International Land Coalitionin Global Witnessin ja Oakland Instituten raportissa kuitenkin korostetaan, että niiden hämäräperäisyys ja salaileva luonne luovat ilmapiiriä, jossa korkean tason korruptio yritysten ja poliitikkojen välillä pääsee kukoistamaan ja jossa eliitti pääsee kaappaamaan maan rikkaudet kansan kustannuksella.

Tällaisessa ilmapiirissä ihmisoikeuksia rikotaan, ja yritykset, jotka yrittävät toimia oikein, eivät pärjää kilpailussa. Kaivannaissektorilta tuttu resurssikirous pääsee kiusaamaan kehitysmaita näin myös maankäytössä.

Raportissa eritellään mekanismeja, joilla tietoa voi tarjoa avoimesti saataville ja vaaditaan, että kaikkien sopimusten on oltava julkisia, elleivät osapuolet pysty todistamaan, että niiden julkaisusta olisi haittaa kilpailukyvylle tai kansalle.

Oakland Instituten Frederic Mousseaun mukaan tiedon avoimuudesta olisi hyötyä myös hallituksille ja yrityksille.

"Sijoittajat hyötyisivät reilusta pelikentästä sekä korruption ja konfliktien vähentymisestä", ajatushautomon poliittisen työn johtaja sanoo tiedotteessaan. "Suurempi avoimuus antaisi hallituksille mahdollisuuden tehdä valistuneita päätöksiä ja neuvotella parempia sopimuksia myydessään kaupallisia oikeuksia maan käyttöön."