Uutinen

Uusi rasismin vastainen verkosto RASMUS perustettu

Jussi Honkanen
6.2.2002

Rasismin ja muukalaispelon vastainen verkosto - RASMUS - perustettiin Helsingissä 5.2. Verkoston tavoitteena on lisätä tiedonkulkua ja yhteistyötä, toimia aloitteentekijänä ja tukiverkostona. Lisäksi RASMUS toimii yhteisenä vaikutuskanavana poliittisten päätöksentekijöiden, viranomaisten ja muiden yhteiskunnallisten vaikuttajien suuntaan. Kyseessä on ensimmäinen laajapohjainen Suomeen perustettu rasismin vastainen verkosto.

Verkoston perustamistilaisuudessa puhuneen valiokuntaneuvos Pentti Arajärven mukaan valtio voi monin tavoin tukea rasismin vastaista työtä ja ihmisoikeuksien toteutumista. Pohjimmiltaan on kuitenkin kyse kansalaisyhteiskunnan jokapäiväisestä toiminnasta. Erityisen tärkeää on, että tällaiseen verkostoon saadaan mukaan rasismin ja muukalaisvihan mahdolliset kohteet.

Myös vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalaisen mukaan vähemmistöjen omalla äänellä tapahtuneet keskustelunavaukset ovat jääneet vähemmälle. Hän toivoi, että nyt perustettava verkosto voisi toimia aidon kotoutumisen ja kohtaamisen väylänä.

RASMUS tuo yhteen kansalaisjärjestöjä, vähemmistö- ja maahanmuuttajayhdistyksiä, uskonnollisia yhteisöjä, työmarkkinajärjestöjä, viranomaisia, tutkijoita sekä yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita kansallisesta ja kansainvälisestä rasismin ja muukalaisvihan vastaisesta työstä.

Verkostossa toimii myös erityinen tukiryhmä, jossa ovat mukana tällä hetkellä Afganistanilaisten yhdistys, Allianssi, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin NMKY, Ihmisoikeusliitto, Kirkkohallitus, Minijellonat, SAK, Satakunnan ammattikorkeakoulu, SPR, Suomen YK-liitto, Työväen sivistysliitto ja Venäjänkielisten yhdistysten liitto.

Lisätietoja:

projektipäällikkö
Aysu Shakir/Ihmisoikeusliitto
09-4155 2525
aysu.shakir@ihmisoikeusliitto.fi
www.ihmisoikeusliitto.fi

toiminnanjohtaja
Rauno Merisaari/Suomen YK-liitto
09-135 1521
rauno.merisaari@ykliitto.fi
www.ykliitto.fi

Kuvallinen yhteenveto kokouspäivästä löytyy osoitteesta:

www.ykliitto.fi/ykliitto/rasmus.htm