Uutinen

Uusi järjestölaki kuohuttaa Tansaniassa

Tansanialaisjärjestöjen mielestä uudesta kansalaisjärjestölaista on vain haittaa - se lisää byrokratiaa ja vaikeuttaa uusien yhdistysten perustamista.
Tiina Kukkamaa
1.7.2004

Tansaniassa hyväksyttiin uusi kansalaisjärjestölaki vuonna 2002. Laki astui voimaan viime toukokuussa, mutta sen toimeenpano on edennyt hitaasti. Järjestöt ovat pitkään kampanjoineet uutta lakia vastaan, sillä se kaventaa perustuslain suojaamaa yhdistymisvapautta ja vaikeuttaa järjestöjen toimintaa. Hallitus on kuitenkin pyytänyt järjestöjä odottamaan lain toimeenpanoa, jolloin sen puutteet tulevat paremmin näkyviin.

Lain mukaan jokaisen rekisteröidyn kansalaisjärjestön tulee raportoida toiminnastaan vuosittain. Järjestöjen tulee kunnioittaa paikallista kulttuuria ja perinteitä alueilla, joilla ne toimivat. Äärimmillään esimerkiksi tyttöjen sukupuolielinten silpominen voidaan katsoa tällaiseksi paikalliseksi traditioksi. Kansainvälisten kansalaisjärjestöjen tulee lisäksi vahvistaa tansanialaisten järjestöjen toimintakykyä ja toimia niin, etteivät ne aiheta kilpailua tai väärinkäsityksiä paikallisten järjestöjen keskuudessa. Lain rikkominen voi johtaa sakkoihin tai jopa vuoden vankeusrangaistukseen ja kieltoon toimia järjestöissä.

Vaikuttamistoiminta vaikeutuu

Tansanialaisjärjestöjen kattojärjestön TANGOn pääsihteeri Mary Mwingiran mukaan laki on perustuslain vastainen, sillä se rajoittaa kansalaisten oikeutta muodostaa yhdistyksiä ja erilaisia yhteenliittymiä. Laki on myös hallituksen aikaisemman kansalaisjärjestölinjauksen vastainen. Sen toimeenpano vaatii uutta byrokratiakoneistoa ja uudelleenrekisteröityminen aiheuttaa kohtuuttomia hankaluuksia ja kustannuksia erityisesti maaseudun pienille järjestöille. Lisäksi järjestöt ovat erityisen huolissaan siitä, että laki vaatii niitä toiminaan "kansallisten kehityssuunnitelmien mukaisesti"