Uutinen

Uusi eduskunta lupaa kehitysmaille hyvää

Sunnuntaina 18.3. valitut kansanedustajat lupailevat kehitysmaille hyvää, mikäli globaalikysymyksiin keskittyneen vaalikoneen vastauksiin on uskominen. Kehitysavun nostaminen ja velkojen mitätöinti saavat kannatusta yli puoluerajojen.
Sanna Autere
20.3.2007

Lähes yhdeksän kymmenestä kansanedustajasta haluaa nostaa kehitysyhteistyömäärärahat 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta tulevan hallituskauden loppuun mennessä tai viimeistään vuonna 2015, ilmenee kansalaisjärjestöjen vaalikoneesta.

Voimakkaimmin ripeän määrärahojen noston kannalla ovat vihreiden, RKP:n, vasemmistoliiton sekä kristillisdemokraattien kansanedustajat. Myös SDP:n edustajista yli puolet nostaisi kehitysyhteistyömäärärahat YK:ssa sovitulle tasolle tulevan hallituskauden aikana. Kokoomuksen ja keskustan edustajista suurempi osa kannattaa vuoden 2015 aikarajaa.

"Nykyinen punamultahallitus ei noudattanut omaan ohjelmaansa kirjattua kasvu-uraa, jolla pyrittiin 0,7 prosentin osuuteen vuoteen 2010 mennessä. Tämän vuoksi vuosi 2011 saattaa tulla liian nopeasti vastaan, vaikka siihen tulisikin pyrkiä", kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen linjaa vaalikonevastauksessaan.

Velkojen mitätöintiä kannatetaan yli puoluerajojen

Kaikki kansanedustajat haluaisivat keventää kehitysmaiden yli 2 000 miljardin euron velkataakkaa. Lähes kolmannes kansanedustajista haluaisi mitätöidä kaikkien kehitysmaiden velat, jotta maat voisivat investoida köyhyyden vähentämiseen velkojen maksun sijaan.

Vasemmistoliiton ja vihreiden edustajien enemmistö (vas. 71 prosenttia ja vihr. 56 prosenttia) olisi valmis mitätöimään kaikkien kehitysmaiden velat. Muiden puolueiden kansanedustajista valtaosa keskittäisi velkahelpotukset kaikkein heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa oleville kehitysmaille.

"Tärkein päämäärä velkakestävyydessä on kuitenkin se, että kehitysmaiden budjeteista kohtuuton osa ei mene velanmaksuun, vaan tilaa on vuosituhattavoitteiden toteuttamiselle ja itsenäiselle talouspolitiikalle", kommentoi vihreiden varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki vaalikoneessa.

Kehitysmaille annettava mahdollisuus tukea tuotantoaan

Kaupan vapauttamisen ei pidä olla Suomen kauppapolitiikan ainoa päämäärä, toteavat kansanedustajat. Enemmistö koko eduskunnasta, eli 65 prosenttia, vapauttaisi kauppaa siten, että kehitysmailla on mahdollisuus tukea ja suojata omaa tuotantoaan paikallisen yritystoiminnan kehittämiseksi.

Selkeimmin kehitysmaiden liikkumavaran turvaamisen kannalla ovat vasemmistoliitto (86 prosenttia) ja vihreät (81 prosenttia). Täydellisen vapaakaupan kannattajia puolestaan löytyy eniten kokoomuksesta (24 prosenttia).

Vaalikoneessa kysyttiin myös ehdokkaiden suhtautumista kansainvälisiin veroihin. Kansainvälisten verojen käyttöönottoa esimerkiksi kehitysmaiden köyhyyden vähentämiseksi kannattaa kaikkiaan 75 prosenttia kansanedustajista.

Globaalikysymykset kiinnostivat kansanedustajia

Kansainvälisiin kysymyksiin keskittyneeseen vaalikoneeseen vastasi 129 kansanedustajaa eli lähes 65 prosenttia kaikista kansanedustajista.

Aktiivisimmin kehityskysymyksiin ottivat kantaa vihreiden (100 prosenttia), SDP:n (77 prosenttia), vasemmistoliiton (76 prosenttia) ja kokoomuksen kansanedustajat (70 prosenttia). Globaalikysymykset kiinnostivat kolmesta suuresta vähiten keskustaa, jonka kansanedustajista vain 41 prosenttia vastasi vaalikoneeseen. Vaalikoneesta ehdokasta itselleen etsi yli 42 000 käyttäjää.

Vaalikoneen ovat tehneet yhdessä 17 järjestöä mukaan lukien Kepa, Väestöliitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Plan Suomi Säätiö sekä Kirkon Ulkomaanapu. Vaalikoneessa kysyttiin lisäksi muun muassa Suomen maahanmuutto- ja pakolaispolitiikasta sekä ilmastonmuutoksen vaatimista toimista.

Vaalikone on osoitteessa www.07vaalikone.fi. Tilastot-osiosta löytyvät uuden eduskunnan puoluekohtaisesti eritellyt vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Yksittäisten kansanedustajien vastauksiin voi tutustua osoitteessa www.07vaalikone.fi/ehdokkaat.