Uutinen

Uraanin louhinta kasvuun Namibiassa

Ranskalainen energiayhtiö Areva aikoo investoida 750 miljoonaa dollaria uraanikaivokseen Namibiassa. Afrikan maiden osuus maailmanlaajuisena energian lähteenä kasvaa paitsi öljyn, myös uraanin osalta.
Maaria Ylänkö
24.6.2008

Namibian kaivosministeriö myönsi äskettäin lisenssin ranskalaisen, monikansallisen Arevan paikalliselle tytäryhtiölle UraMinille uraanin kaivausten aloittamiseksi Trekkopjessa Namibiassa. UraMinin johtajan Iain McPhersonin mukaan hankkeen on määrä alkaa heti heinäkuun alussa. Uraanin tuotannon taas uskotaan alkavan vuonna 2009 ja kestävän noin 12 vuotta.

Namibian kaivos- ja energiaministeri Erkki Nghimtina arvioi, että uraanikaivos, josta näillä näkymin tulee maailman suurin, työllistää ainakin 800 ihmistä. Afrikan suurimpiin maihin kuuluva Namibia on Afrikan toiseksi suurin uraanin tuottaja Nigerin jälkeen.

Mineraalien ja kaivannaisten maailmanmarkkinahinnat ovat lähteneet nousuun 2000-luvulla. Kuparin, kullan, nikkelin ja uraanin hinnat ovat moninkertaistuneet vuoden 2005 jälkeen. Vuonna 2005 puoli kiloa uraania maksoi 25 dollaria, mutta kaksi vuotta myöhemmin sen arvo oli noussut 135 dollariin.

Areva, entiseltä nimeltään Cogema (Compagnic Générale des Matières Nucléaires) pyrkii ydinenergian johtavaksi tuottajaksi maailmassa. Suomessa Areva on tuttu siitä, että se rakentaa Olkiluodon kolmosydinvoimalaa ja on saanut oikeudet uraanin etsintään Enossa ja Kontionlahdella.

Afrikassa Areva taas kaavailee Libyaan ydinreaktoria, jonka avulla suolaista merivettä saatettaisiin juomakelpoiseksi. Vastikkeeksi Areva saisi valtausoikeuksia Libyan uraaniesiintymiin.

Vaikeuksia entisissä siirtomaissa

Yhtiö ilmoitti vuosi sitten, että se tavoittelee uraanin tuotannon kaksinkertaistamista Afrikasta. Uraania esiintyy siellä Ranskan entisissä siirtomaissa Nigerissä ja Tshadissa. Niissä Ranskalla ei kuitenkaan mene hyvin: Äskettäin Nigerissä neljä Arevan työntekijää on kaapattu tuaregien MJN- kapinallisryhmän panttivangeiksi. MJN ilmoittaa viestivänsä kaappauksella, että uraania ei tule hyödyntää ennen kuin maan pohjoisosien ongelmat on ratkaistu.

Nigerin pohjoisosien tuaregit vaativat itselleen oikeudenmukaisempaa osuutta uraanin tuotannosta.

Sudanin kanssa sotaa käyvä Tshad taas on entistä vähemmän riippuvainen Ranskan tuesta, sillä hallitukselle virtaa öljytuloja malesialaisomisteisen öljy-yhtiön kautta.

Englanninkielisissä maissa Areva sen sijaan voi aloittaa puhtaalta pöydältä ilman siirtomaakaudelta periytyneitä rasitteita ja riippuvuussuhteita.

Harvaan asutun ja poliittisesti rauhallisen Namibian uraanin lähteille on tunkua muualtakin: Venäläinen Atomredmetzoloto aikoo perustaa pääkonttorin Namibiaan yhteisyrityksenä Venäjän toiseksi suurimman pankin VTB:n tytäryrityksen, VTB Capital Namibian ja sijoitusyritys Arlanin kanssa. Myös Intia on ilmoittanut Namibian kaivosministeriölle olevansa kiinnostunut maan uraanivaroista.

 

Tietokulma

  • Uraani on raskas, lievästi radioaktiivinen alkuaine, jota käytetään pääasiassa ydinvoiman raaka-aineena. Sitä voidaan louhia avolouhoksina tai maanalaisesti.
  • Uraani ei ole erityisen harvinainen tai arvokas kaivannainen vaan se on maapallolla suunnilleen yhtä yleistä kuin tina. Siksi uraania tuotetaan eniten pinta-alaltaan suurissa maissa, kuten Kanadassa, Australiassa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa.
  • Louhittu malmi jauhetaan, ja metalli irrotetaan kivestä hapon avulla. Prosessissa uraanista tulee massaa, jota kutsutaan nimellä "yellow cake". Keltaisesta kakusta uraania väkevöitetään tai köyhdytetään eri tarkoituksiin.
  • Uraania käytetään myös ydinaseissa. Iran on omistanut osuuksia Namibiassa toimivasta Rössing Uranium Limited-yhtiöstä jo vuodesta 1975, ja viime vuosina on epäilty, että Iran hankkii uraania Namibiasta ydinasetta varten. Windhoekin hallitus on kieltänyt Tereranin ostaneen namibialaista uraania.
  • Afrikkalaisperäinen keltainen kakku on ollut kriittistä ainetta maailmanhistoriassa. Toisen maailmansodan päättäneiden Hiroshiman ja Nagasagin pommien uraanista 80 prosenttia oli peräisin silloisen Belgian Kongon Shinkolobwen kaivoksesta.