Uutinen

"Unohtakaa velanmaksu, käyttäkää rahat aidstyöhön"

Yhdysvaltalainen taloustieteilijä kehottaa köyhiä valtioita lopettamaan lainojen maksun teollisuusmaille ja käyttämään varat pakottaviin kansallisiin tarpeisiin.
Emad Mekay
5.8.2002

WASHINGTON -- Tunnettu yhdysvaltalainen taloustieteilijä Jeffrey Sachs kehottaa köyhiä valtioita lopettamaan lainojen maksun rikkaille velkojilleen ja käyttämään rahat terveydenhuoltoon ja koulutukseen.

Columbian yliopistossa työskentelevä Sachs sanoo, että voimakkaasti velkaantuneiden köyhien maiden (HIPC-maat) tulisi siirtää rahaa velanmaksusta pakottavimpiin kansallisiin tarpeisiin, kuten terveydenhoitoon, perusopetukseen ja aidstyöhön.

Sachsin ajatukset ilahduttavat kansalaisliikkeitä, jotka ovat pitkään vaatineet kehitysmaiden velkojen mitätöimistä. Aktivistien mukaansa Sachsin mielipide antaa ajatukselle kipeästi kaivattua uutta painoarvoa. Osa rikkaista maista on suhtautunut velkaliikkeen kampanjointiin penseästi.

"Kun Sachs tekee tällaisen selvityksen, se on uskomaton harppaus eteenpäin länsimaissa", innostuu Marie Clarke Yhdysvaltain Jubilee-velkakampanjan Washingtonin toimistosta.

Nykyinen HIPC-ohjelmaksi kutsuttu velkajärjestely on kompastellut moniin ongelmiin ja epäonnistunut velkakriisin ratkaisemisessa. Ohjelmaa johtavat Maailmanpankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) ovat itsekin myöntäneet arvostelijoiden olevan oikeassa.

Sachsin tutkimus julkaistaan elokuun puolivälissä arvostetussa Brookings Papers on Economic Activity -aikakausjulkaisussa. Artikkelissaan Sachs väittää, että köyhien maiden velanmaksun jatkamiseen ei ole mitään taloudellista syytä. Maksetut summat ovat vain muutamia miljardeja vuodessa.

Sachsin mielestä velkojat tietävät Valkoista taloa myöten, että köyhät maat pystyvät velanmaksuun vain äärimmäisten inhimillisten uhrauksien kustannuksella. Siksi rahat tulisi käyttää kotimaassa kiireellisempiin kohteisiin.

Köyhien maiden pitäisi ottaa ensimmäinen askel ja vaatia, että kaikki erääntyneet lainakulut muunnetaan tueksi aidsin vastaiseen työhön, kirjoittaa Sachs. Hänen mielestään vastuu hankkeen toteutuksesta lankeaisi siten luontevasti velallisille maille.

Jos pohjoisen velkojat sanovat suunnitelmalle ei, köyhien valtioiden tulee toimia yksipuolisesti ja pitää tarkkaa ja julkista kirjaa siitä, miten rahat on käytetty tärkeimpiin julkisen terveydenhuollon kohteisiin, Sachs jatkaa.

Kaikki eivät pidä ajatuksesta. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan presidentti George Bushin hallinto ei tue mitään HIPC-ohjelman ylittävää hanketta. "HIPC on erinomainen mekanismi velkojen anteeksiantamiseksi. Mielestämme se riittää", toteaa Afrikan asioiden apulaisulkoministeri Walter Kansteiner.

Kansteinerin mukaan G7-maiden edustajat sopivat kesäkuun kokouksessa Kanadassa, että ne lisäävät HIPC-ohjelman rahoitusta. Myös ulkopuolisten uhkien tasoittamiseen varattiin lisää rahaa. Sellaisia ovat esimerkiksi raaka-aineiden hintavaihtelut, joista moni köyhä maa on riippuvainen.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön virkamiehet sanovat, että Sachsin idea mitätöisi yhden nykyisen velkajärjestelmän tärkeimmistä päämääristä: velallisten maiden talouksien sopeuttamisen vapaaseen kauppaan.

Maailmanpankki ei aio estää uusia suunnitelmia velkojen mitätöimisestä, mikäli sen osakkeenomistajat eivät niitä vastusta. "Tuemme uusia velkahelpotuksia, mikäli se sopii osakkaille. Velalliset eivät saa kuitenkaan päättää siitä yksipuolisesti", sanoo Maailmanpankin edustaja.

Aktivistit eivät usko pankin osakkaiden innostuvan hankkeesta. "Velkojamaissa saatavien uudelleenohjaamista vastustetaan jonkun verran joka tasolla", Jubilee-kampanjan Clarke uskoo. "Velkojat eivät tyydy siihen, että rahat jäävät saamatta. Luulen, että asiasta syntyy kamppailua."

Clarken mukaan rikkaat maat voivat vastatoimena kieltäytyä antamasta lainoja tai kehitysapua. IMF voi myös peruuttaa köyhille maille takaamansa luottokelpoisuuden, joka on elintärkeä muualta lainoja hakevalle maalle.

"Jos joku maa kieltäytyy maksamasta velkaansa ja ohjaa rahat terveydenhuoltoon, koulutukseen ja kestävään kehitykseen, Jubilee-liike vaatii velkojia olemaan rankaisematta näitä maita", Clarke kertoo. "Toivomme kuitenkin, ettei mikään velkojamaa tai -laitos ala vastatoimiin".

Rick Rowden johtaa Washingtonissa toista, Results-nimistä velkakampanjaa. Hänen mielestään kehitysmailla on vankat moraaliset perustelut maksujensa uudelleenohjaukseen, ja se voi onnistua, jos menettelytapa on oikea.

"Ratkaisevaa on se, miten asiassa lähdetään liikkeelle. Hanketta ei pitäisi viedä eteenpäin uhmaamalla, vaan kriisin ja hätätilan ilmapiirissä."

Rowden uskoo, että rikkaat maat voidaan saada myötämielisiksi, jos velanmaksun loppuminen perustellaan terveydenhuollon kriisillä.

Aktivistien mukaan köyhät maat eivät voi velkoineen keskittyä kunnolla aidsin vastaiseen työhön. Enimmäkseen lainakoroista kertynyt kolmannen maailman velka on jo 2,6 biljoonaa euroa.

YK:n mukaan aidsia sairastaa tällä hetkellä yli 40 miljoonaa ihmistä. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa heitä on noin 29 miljoonaa, joista kolme miljoonaa on alle 15-vuotiaita. Viime vuonna aidsiin kuoli noin kolme miljoonaa ihmistä, suurin osa hoitoon tarvittavien varojen puutteessa.

(Inter Press Service)