Uutinen

Unicef: Tasa-arvo nostaa köyhyydestä

Sukupuolten välisen epätasa-arvon kitkeminen parantaa huomattavasti paitsi naisten myös lasten asemaa, muistutetaan Unicefin vuosiraportissa.
Sanna Jäppinen
11.12.2006
State of the World's Children 2007 (Kuva: Unicef / Giacomo Pirozzi) 60-vuotias YK:n lastenjärjestö Unicef vaatii voimaa naisille. (Kuva: Unicef / Giacomo Pirozzi)

"Kun naiset voimaantuvat elämään täyttä elämää, lapset ja perheet kukoistavat", Unicefin pääjohtaja Ann M. Veneman totesi järjestön vuosiraportin "State of the World's Children 2007" julkistuksen yhteydessä.

"Jos välitämme lasten terveydestä ja hyvinvoinnista nyt ja tulevaisuudessa, meidän täytyy työskennellä varmistaaksemme naisille ja tytöille yhtäläiset mahdollisuudet hankkia koulutusta, olla mukana hallituksissa, saavuttaa taloudellisen itsenäisyys ja olla turvassa väkivallalta ja syrjinnältä", Veneman sanoi.

Vuosiraportissa nostetaan esille seitsemän keskeistä keinoa sukupuolten välisen tasa-arvon parantamiseksi. Näitä ovat koulutus, rahoitus, lainsäädäntö, naiskiintiöt, naisten mukanaolo toimintamallien suunnittelussa, miesten ja poikien kouluttaminen sekä tutkimuksen ja tilastoinnin kehittäminen.

Naiskiintiöiden kohdalla raportissa muistutetaan, että niiden avulla naisten osallistuminen politiikkaan on parantunut huomattavasti. Esimerkiksi niistä 20 maasta, joissa naisten osuus parlamentissa on suurin, 17:ssä käytetään jonkinlaisia naiskiintiöitä.

Raportissa painotetaan myös sitä, että yhtä lailla kuin naisille on tarjottava tietoa oikeuksistaan myös pojat ja miehet kaipaavat valistusta sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhteisen päätöksenteon eduista.

Kun raportissa tutkittiin naisten päätäntävaltaa perheen asioissa 30 kehitysmaassa, todettiin että vain kymmenessä maassa puolet tai enemmän naisista sai olla mukana päättämässä esimerkiksi perheen rahojen käytöstä, oman terveytensä hoidosta tai ystäviensä ja sukulaistensa tapaamisesta.

Kun naiset eivät saa hallita omaa elämäänsä ja tehdä päätöksiä, se heijastuu lasten ravitsemukseen, terveyteen ja koulutukseen, raportissa muistutetaan. International Food Policy Research Institute -tutkimuslaitoksen mukaan sukupuolten yhteinen päätöksenteko vähentäisi esimerkiksi Etelä-Aasiassa aliravittujen lasten määrää 13 prosentilla eli 13,4 miljoonalla.

Lisää tietoa aiheesta