Uutinen

Unicef: Lasten aliravitsemus piinaa Afrikkaa ja Etelä-Aasiaa

Unicefin mukaan monet kehitysmaista ovat jääneet huolestuttavasti jälkeen vuosituhattavotteiden saavuttamisessa: joka neljäs lapsi kärsii aliravitsemuksesta.
Janne Hukka
9.5.2006

Unicefin uuden raportin mukaan useimmat maailman kehitysmaista ovat huolestuttavasti aikataulusta jäljessä vuosituhattavoitteiden mukaisesta lapsikuolleisuuden puolittamisesta. Tavoitteiden saavuttamista arvioineen työryhmän mukaan lasten ravitsemustilanne ei ole muuttunut juuri lainkaan Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa tai Etelä-Aasiassa viidentoista vuoden aikana.

"Progress for Children: A Report Card on Nutrition" -raportin mukaan tällä hetkellä jopa joka neljäs kehitysmaiden lapsista kärsii ravinnonpuutteen aiheuttamasta alipainoisuudesta. Pelkästään Intian, Bangladeshin ja Pakistanin alueella asuu noin puolet maailman 146 miljoonasta aliravitusta alle viisivuotiaasta lapsesta.

Järjestön arvioiden mukaan aliravitsemuksella on keskeinen vaikutus 5,6 miljoonan lapsen kuolemaan joka vuosi. Asiantuntijoiden mukaan köyhyys, riittämätön koulutus, väärät ruokatottumukset ja hivenaineiden puute selittävät köyhimpien maiden lasten aliravitsemusta.

Vuosituhattavoitteet uhattuina

Unicefin raportin arvion mukaan alipainoisten lasten määrä osoittaa, että YK:n asettamien vuosituhattavoitteiden mukainen lapsikuolemien puolittaminen vuoteen 2015 mennessä ei tule todennäköisesti toteutumaan.

Esimerkiksi Intia on onnistunut vähentämään lasten alipainoisuutta vain kuudella prosentilla vuodesta 1990. Jopa 47 prosenttia intialaisista lapsista kärsii riittämättömästä ravinnosta.

Vaikka jotkut maat, kuten esimerkiksi Kiina tai Latinalaisen Amerikan valtiot, ovat onnistuneetkin aliravitsemuksen alentamisessa, ei niiden menestys kuitenkaan heijastele laajempaa maailmanlaajuista trendiä.

Viimeisen viidentoista vuoden aikana aliravittujen lapsien määrä on vähentynyt keskimäärin vain viidellä prosentilla. Pahiten kärsivillä alueilla, kuten juuri Etelä-Aasiassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, myös edistystä on tapahtunut vähiten.

"Erityisesti Etelä-Aasiassa kasvavat lapset elävät lähes pysyvässä hätätilassa", Unicefin ravitsemuspäällikkö Rainer Gross kertoi New York Timesille.

Köyhän lyhyt elämä

Britannian Pelastakaa lapset -järjestön (Save the Children) uusin raportti tukee Unicefin arviota.

Järjestön mukaan terveydenhuollon puutteen ja riittämättömän hoidon vuoksi syntymä on useimman kehitysmaissa elävän lapsen vaarallisin päivä. Joka viides vuosittaisesta 10 miljoonasta lapsikuolemasta maailman köyhimmissä maissa tapahtuu vauvan ensimmäisen ja ainoan vuorokauden aikana.

Kehitysmaissa syntyvän lapsen ensimmäiset viikot ovat muutenkin vaikeimmat. Yhteensä neljä miljoonaa lasta kuolee vuosittain ensimmäisen elinkuukautensa aikana.

Järjestön "State of the World's Mothers" -raportin mukaan 70 prosenttia näistä kuolemista olisi vältettävissä äideille annettavilla jäykkäkouristusrokotuksilla ja ammattimaisten kätilöiden avulla.

Myös ehkäisyvälineiden saatavuus, riittävä sukupuolivalistus ja mahdollisuus halpaan terveydenhuoltoon ovat järjestön mukaan keskeisessä osassa lapsikuolemien estämisessä.

"Vastasyntyneiden kuolemat ovat maailman vähiten huomioitu terveysongelma", sanoo järjestön johtaja Charles MacCormack.

"Joillakin maailman alueista ne ovat niin yleisiä, etteivät vanhemmat nimeä lastaan ennen kuin vauva on elänyt viikosta kolmeen kuukautta."

Lisää tietoa aiheesta