Uutinen

UNFPA:n väestöraportti: Tasa-arvo on vuosituhattavoitteiden avain

Sukupuolten välinen epätasa-arvo vaikeuttaa köyhyyden vastaista taistelua, varoittaa UNFPA:n Maailman väestön tila 2005 -raportti.
Lauri Haapanen
11.10.2005

 

  Kuva: Maailman väestön tila 2005 -raportin kansi. (Kuvaaja: Mark Edwards / Still Pictures)
 

Sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi kahdeksasta YK:n vuosituhattavoitteesta. Keskiviikkona 12.10. julkistetussa YK:n väestörahasto UNFPA:n Maailman väestön tila 2005 -raportissa kuitenkin korostetaan, että tasa-arvo on paitsi yksi tavoitteista myös avain seitsemän muun tavoitteen saavuttamiseksi.

Raportin keskeiset ratkaisut naisten aseman kohentamiseksi ovat lisääntymisterveyden parantaminen - jotta naiset kaikkialla maailmassa voisivat itse päättää avioitumisestaan, ehkäisyn käytöstään ja lastenhankinnastaan - sekä naisten koulutusmahdollisuuksien ja taloudellisen osallistumisen edistäminen.

"Lupaus tasa-arvosta: sukupuolten välinen tasa-arvo, lisääntymisterveys ja vuosituhattavoitteet" -otsikon alle kirjaillun raportin mukaan köyhyys ja tasa-arvo ovat kiinteästi sidoksissa toisiinsa.

Naisten epätasa-arvoinen kohtelu alkaa usein jo varhain, kun perheet joutuvat tekemään päätöksiä siitä, miten vähät rahat käytetään. Tytöt saavat yleensä poikia vähemmän koulutusta, terveydenhoitoa ja taitoja. Myöhemmin tämä sukupuolikuilu vain kasvaa.

Naiset ovat työelämässä miehiä huonommassa asemassa. Monilla maaseutualueilla naiset ja tytöt kayttävät useita tunteja päivässä veden ja polttopuun hakuun, mutta tällaisesta työstä ei makseta palkkaa ja se harvoin näkyy valtion tuloslaskelmissa.

Huomio myös miehiin

Miehillä on paljon valtaa sekä julkisen kuin yksityiselämän alueella. Raportissa korostetaankin, että sukupuolten välinen tasa-arvo ja siihen liittyvä sosiaalinen muutos saavutetaan parhaiten, kun miehet ymmärtävät, että naisten vaikutusvallan lisäämisestä hyötyvät kaikki.

Raportti nostaa myös esiin naisiin kohdistuvan väkivallan, joka ei tunne taloudellisia, sosiaalisia tai maantieteellisiä rajoja. Arviolta joka kolmas nainen maailmassa joutuu kohtaamaan fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai hyväksikäyttöä elämänsä aikana. Useimmiten tekijä on perheenjäsen tai tuttava. Raportti kuvailee, että sukupuoleen liittyvä väkivalta tappaa ja vahingoittaa 15-44-vuotiaita naisia yhtä paljon kuin syöpä.

Lupauksia ei ole vielä täytetty

Ihmisoikeussopimukset koskettavat yhtälaisesti kaikkia ihmisiä. Kaksi sopimusta suojelee kuitenkin erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksia. Ne ovat vuonna 1979 solmittu YK:n kaiken naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamiseksi laadittu yleissopimus (CEDAW) ja vuonna 1989 hyväksytty YK:n lasten oikeuksien sopimus (CRC).

Useissa 1990-luvun aikana pidetyissä YK:n konferensseissa on saatu aikaan konkreettisia toimintaohjelmia naisten ihmisoikeuksien turvaamiseksi. Maailman väestön tila 2005 -raportti kuitenkin huomauttaa, että sukupuolten välisen tasa-arvon sisällyttäminen vuosituhattavoitteisiin on muistutus siitä, että useita lupauksia ei ole vielä täytetty.

 

Lisää tietoa aiheesta