Uutinen

UNFPA: Kaupungit kasvavat ennennäkemätöntä vauhtia

Tuoreen raportin mukaan jo vuonna 2008 maailman enemmistö asuu kaupungeissa.
Jukka Aronen
28.6.2007

Maailman väestön tila 2007 -raportti ”Kaupungeissa kasvaa mahdollisuus” keskittyy kaupungistumiseen.

Raportin mukaan kaupunkien kasvu on kehityksen kannalta vuosisatamme merkittävin yksittäinen tekijä. Tästä huolimatta asiaan ei ole vielä kiinnitetty tarvittavaa huomiota. Hallitsemattoman kehityksen seuraukset olisivat erittäin vakavat.

Ensi vuosi on käännekohta ihmiskunnan historiassa, sillä silloin yli puolet maailman väestöstä, 3,3 miljardia ihmistä, asuu kaupungeissa.

Vaikka maailman väestö kasvoi voimakkaasti 1900-luvulla 220 miljoonasta peräti 2,8 miljardiin ihmiseen, 2000-luvun alun vauhti on ollut sitäkin kovempaa.

Etenkin Aasiassa ja Afrikassa väestö kasvaa huimasti: kaupungeissa asuvien määrän oletetaan kaksinkertaistuvan vuosien 2000 ja 2030 välillä.

Vuoteen 2030 mennessä kehitysmaiden kaupungeissa ja kylissä asuu peräti 81 prosenttia maailman kaupunkiväestöstä. Koko maailman kaupunkilaisten määrä on silloin viisi miljardia.

Raportin mukaan suuri osa kaupunkien uusista asukkaista on köyhiä. Toinen oleellinen huomio on, että kaupunkien kasvu johtuu pääosin luonnollisesta väestönkasvusta, ei vain väestön muuttoliikkeestä.

Raportin keskeisenä viestinä on, että voimakasta kaupungistumista ei pidä nähdä vain uhkana vaan myös kehityksen mahdollisuutena.

Köyhyys korostuu kaupungeissa, mutta samalla kaupungit voivat tarjota köyhille mahdollisuuksia parempaan elämään.

Raportissa esitellään ja tutkitaan sekä ongelmia että niiden ratkaisuja. Vahvana kehotuksena on viipymättä ryhtyä toimimaan tulevaisuuden ongelmien nujertamiseksi.

Lisää tietoa aiheesta