Uutinen

Unesco: Paha opettajapula esteenä yleiselle perusopetukselle

Huutavin opettajapula on Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, jossa kaivataan 1,6 miljoonaa opettajaa lisää takamaan perusopetus kaikille lapsille, Unescon raportissa todetaan.
Sanna Jäppinen
2.5.2006

Maailmanlaajuisesti tarvittaisiin seuraavan vuosikymmenen kuluessa yli 18 miljoonaa uutta opettajanpostia, arvioidaan Unescon tilastokeskuksen (UIS) tekemässä "Teachers and Educational Quality: Monitoring Global Needs for 2015" -raportissa.

Pahin tilanne on Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, jossa opettajakuntaa pitäisi vahvistaa 68 prosenttia nykyisestä, eli opettajia kaivataan lisää noin 1,6 miljoona. Alueen opettajapulaa pahentaa entisestään hiv/aids-epidemia.

Taatakseen vuoteen 2015 mennessä YK:n vuosituhattavoitteiden mukaisesti peruskoulutuksen kaikille lapsille esimerkiksi Tšadin olisi lähes nelinkertaistettava ja Etiopian tuplattava nykyinen perusopetuksessa työskentelevien opettajiensa määrä.

Arabivaltioissa, erityisesti Egyptissä, Irakissa, Marokossa ja Saudi-Arabiassa, opettajia kaivataan lisää 450 000, ja Afganistanissa opettajien määrää olisi nostettava vuosittain lähes yhdeksällä prosentilla. Opettajapula on tuttua myös teollisuusmaissa, joissa on tarvetta erityisesti matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden opettajista.

Sen sijaan Kiinassa, Intiassa ja Brasiliassa opettajia tarvitaan lähivuosina nykyistä vähemmän, sillä kouluikäisten määrä laskee. Näillä mailla olisikin nyt hyvä tilaisuus panostaa määrän sijasta opetuksen laatuun, raportissa todetaan.

Laatu olisi UIS:n mukaan muistettava myös muualla määrän rinnalla. Opettajapulasta eniten kärsivissä maissa on usein myös heikoin taloudellinen tilanne, ja niissä turvaudutaan paljon epäpäteviin opettajiin, joille maksetaan murto-osa virallisesta palkasta. Raportin mukaan esimerkiksi Kongossa yli puolet perusopetusta tarjoavista opettajista on vapaaehtoisia vanhempia, joilla on vähän, jos ollenkaan, muodollista koulutusta.

UIS:n mukaan epäpätevien opettajien käyttö voi olla ymmärrettävää akuutin pulan paikkaamiseen, mutta pitkäaikaisena ratkaisuna se rapauttaa koko opettajakunnan ja koulujärjestelmän aseman.

Esimerkkinä hyvästä kehityksestä mainitaan Bangladesh, jossa epäpäteville opettajille on tarjottu koulutusta ja samalla myös palkka on noussut asialliselle tasolle.

Lisää tietoa aiheesta