Uutinen

Unesco: Koulutusta kaikille -tavoitteeseen on vielä pitkä matka

Koulussa käy nykyään enemmän lapsia kuin koskaan ennen, mutta paljon on vielä petrattava, jotta YK:n vuosituhattavoite alkeisopetuksen saamisesta kaikkien ulottuville toteutuisi, todetaan Unescon raportissa.
Sanna Jäppinen
11.11.2004

Kuva: Mazimbun koulun valmistujaiset

"Ylisuuret luokat, epäpätevät opettajat, huono varustetaso sekä vajavainen oppimateriaali ovat edelleen liiankin tuttuja ongelmia monissa maissa", muistutti YK:n koulutus-, tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon johtaja Koichiro Matsuura. Korutonta kertomaa löytyy Unescon 8. marraskuuta julkaisemasta "Education for all" -monitorointiraportista.

Raportin mukaan lapsia käy tänä päivänä koulussa enemmän kuin koskaan ennen ja resurssien vahvistamiseksi tehdään runsaasti työtä. Silti monien maiden kohdalla Koulutusta kaikille -vuosituhattavoitteen (EFA) toteutuminen vuoteen 2015 mennessä vaikuttaa epätodennäköiseltä.

Raportissa tarkastellaan EFA:n kuutta alakohtaa, jotka määriteltiin Maailman koulutusfoorumissa Dakarissa vuonna 2000. Näitä ovat päivähoidon ja esiopetuksen lisääminen, yleismaailmallinen perusopetus, nuorten ja aikuisten opintomahdollisuuksien lisääminen, aikuisten lukutaidon lisääminen 50 prosentilla, sukupuolten välinen tasa-arvo koulutuksessa ja koulutuksen laadun lisääminen.

Tutkituista 127 maasta 41:ssä EFA-tavoite on jo toteutunut tai ollaan suhteellisen lähellä tavoitteen saavuttamista. Valtaosa on teollisuus- tai siirtymätalousmaita, mutta mukana on myös kehitysmaiksi luettavia Latinalaisen Amerikan maita, kuten Argentiina, Chile ja Kuuba.

Joidenkin EFA:n osa-alueiden toteutuminen näyttää realistiselta 51 maassa, joukossa muun muassa Romania, Bulgaria sekä useita arabimaita ja Latinalaisen Amerikan valtioita. Loput 35 maata, joista 22 on Saharan etelänpuoleisessa Afrikassa, ovat raportin mukaan hyvin kaukana tavoitteesta.

Raportin julkistamisen yhteydessä pidetyssä kokouksessa YK:n lastensäätiön Unicefin johtaja Carol Bellamy korosti, että erityisen tärkeää on saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo koulutuksessa jo vuoden 2005 aikana.

"Lapsilta ei voida enää kieltää oikeutta koulunkäyntiin vain siksi, että he ovat tyttöjä, asuvat maaseudulla, tulevat köyhästä perheestä tai kuuluvat vähemmistöryhmiin", Bellamy sanoi.

Lisää tietoa aiheesta

"Education for all"