Uutinen

Unep: "Vihreä uusjako" taltuttaa taantuman ja ruokakriisin

Kolmannes elvytyspaketeista on suunnattava talouden "vihertämiseen", arvioi YK:n ympäristöjärjestö. Ruokakriisin suitsimisessa keskeistä on lopettaa ruuan haaskaus.
Sanna Jäppinen
18.2.2009

Ympäri maailman tehdään parhaillaan lukemattomia talouden elvytyspaketteja.

"Seuraavan 24 kuukauden aikana talouskriisin suitsimiseksi on kaavailtu 2 500 - 3 000 miljardia dollaria. Summa olisi vielä vuosi sitten ollut lähes käsittämätön", totesi YK:n ympäristöohjelman Unepin pääjohtaja ja YK:n apulaispääsihteeri Achim Steiner.

Unepin arvioiden mukaan vähintään kolmannes elvytyspaketeista olisi suunnattava talouden "vihertämiseen", kuten uusiin, puhtaampiin teknologioihin panostamiseen ja säällisten työolojen turvaamiseen. Summa vastaa suunnilleen prosenttia maailman tämänhetkisestä bruttokansantuotteesta.

Steinerin mukaan globaalin talouden vihertäminen tarkoittaa paitsi "kansallisia investointeja myös erittäin paljon kehitysavun, kehitysmaiden välisen yhteistyön ja suorien ulkomaisten sijoitusten vihertämistä".

Steiner esitteli ajatuksiaan Nairobissa 16.-20. helmikuuta pidettävässä ministeritason ympäristöfoorumissa. "Talouden vihreän uusjaon" varsinaisen suunnittelun kaavaillaan alkavan G20-ryhmän eli maailman vauraimpien teollisuusmaiden ja nousevien kehitysmaiden seuraavassa kokouksessa Lontoossa huhtikuun alussa.

Jo nyt esimerkiksi Yhdysvallat, Kiina, Korea, Japani, Tanska, Ranska ja Britannia ovat Unepin mukaan korvamerkinneet huomattavia summia "vihertalouden" kehittämiseksi. Lopuille mallia löytyy järjestön tuoreesta raportista "A Global Green New Deal".

Huomio ruuan haaskaukseen

Ympäristöfoorumin yhteydessä on julkaistu myös "The Environmental Food crises: Environment's role in averting future food crises" -raportti, jossa etsitään ratkaisuja syvenevään ruokakriisin.

Unepin arvion mukaan sata vuotta jatkunut trendi, ruuan hinnan aleneminen, saattaa olla pysyvästi kääntymässä. Jos ei ryhdytä rivaksti toimeen, hinnat voivat nousta 30-50 prosenttia lähivuosikymmenten aikana. Kaikkein köyhimpien kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että yli 90 prosenttia tuloista kuluu ravintoon.

Yksi raportin keskeisistä huomiosta on se, että tänä päivänä yli puolet tuotetusta ruuasta haaskataan tavalla tai toisella.

Länsimaissa ruoka päätyy yleensä jätteeksi, kun sitä hamstrataan liian kanssa: esimerkiksi Britanniassa haaskuun menee jopa kolmannes hankitusta ruuasta. Kehitysmaissa ruokaa tärväytyy pääosin pilaantumisen ja tuholaisten takia. Afrikassa menetykset kylvetyn ja korjatun sadon välillä ovat keskimäärin 30 prosentin luokkaa.

"Jos ihmisen säätelemää ravintoketjua tehostetaan, voidaan turvata paitsi ruoka koko maailman kasvavalle väestölle myös villieläinten säilyminen planeetallamme", arvioi Unepin Steiner.

Afrikassa toiminnan tehostaminen tarkoittaa Unepin mukaan erityisesti maatalouden tutkimukseen ja tuotekehittelyyn panostamista.

Afrikan on tehtävä oma vallankumouksensa

Namibian pääkaupungissa Windhoekissa kokoontuneet Afrikan maiden maatalousministerit yhtyivät Unepin näkemykseen vihreän vallankumouksen tarpeellisuudesta.

"Jotta maatalous jatkossa menestyisi, Afrikassa tarvitaan viimeisintä tieteellistä tietoa ja asiantuntijuutta kestävän maan- ja vedenkäytön turvaamiseksi", todetaan ministerien julkilausumassa All Africa -uutisportaalin mukaan.

Ministerit suosittivat, että sekä kansalliset hallitukset että kansainväliset avunantajat lisäävät tukea maanviljelyksen ja karjatalouden tutkimuskeskuksiin.

Lisää tietoa aiheesta