Uutinen

UNEP: Afrikan luonnonvarat köyhyyden kitkemistä palvelemaan

Afrikan köyhyydestä voidaan tehdä historiaa, jos maanosan luonnonvaroja hyödynnetään tehokkaasti, oikeudenmukaisesti ja kestävästi, todetaan UNEPin tuoreessa raportissa.
Sanna Jäppinen
31.7.2006

"Tämä raportti haastaa myytin köyhästä Afrikasta", YK:n ympäristöohjelma UNEPin toiminnanjohtaja Achim Steiner totesi esitellessään "Africa Environment Outlook 2" -raporttia.

"Raportti osoittaa, että maanosan valtaisat luonnonrikkaudet voivat tarjota pohjan Afrikan uudelleensyntymiselle, jos luonnonvaroja hallinnoidaan järkevästi, kestävästi ja luovasti. Uudestisyntyminen tarkoittaa sitä, että vuosituhattavoitteet voidaan saavuttaa tai jopa ylittää. Tämä ei kuitenkaan ole itsestään selvää, ja kuten raportissa todetaan, on Afrikan valtioilla vastassa ankaria haasteita", Steiner sanoi.

Hänen mukaansa Afrikan johtajat ovat yhä paremmin ymmärtäneet ympäristön merkityksen taloudelle, kehitykselle, elinkeinoille, rauhalle ja vakaille oloille.

Vettä ja viljelysmaata on

Raportissa nostetaan esille useita luontoon liittyviä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Esimerkiksi luontoon ja kulttuuriin pohjaavalle turismille löytyisi Afrikasta valtavasti potentiaalia. Raportin mukaan Afrikan osuus miljardien dollarien matkailubisneksestä on vain neljä prosenttia.

Myöskään ruoantuotannon suhteen maanosan resurssit eivät ole järkevästi käytössä, sillä kolmannes afrikkalaisista kärsii aliravitsemuksesta, vaikka raportin mukaan oikein hyödynnettynä viljelysmaata olisi riittävästi ruokkimaan koko väestö. Yksi keino tilanteen kohentamiseksi on saada valtioiden omistuksessa olevaa maata viljelykäyttöön nykyistä enemmän.

Raportissa kumotaan yleinen näkemys Afrikan vesipulasta, ja korostetaan sitä, kuinka pientä osaa vesivaroista nykyisin käytetään keinokasteluun, juomavedeksi ja energiantuotantoon. Esimerkiksi maanosan makean veden varannot ovat noin 10 prosenttia koko maailman varannoista, ja tämä vastaa Afrikan osuutta maailman väestöstä.

Pahimpien visioiden mukaan kilpailu vedestä kuitenkin kiihtyy tulevaisuudessa teollisuuden lisääntyessä ja sen hyödyntäessä ja saastuttaessa vesivaroja. Veden hinta tavalliselle kuluttajalle saattaa nousta niin paljon, että moni joutuu turvautumaan halvempaan ja saastuneeseen juomaveteen. Jopa yli kolmannes väestöstä saattaisi tällöin kärsiä puhtaan juomaveden puutteesta.

Raportissa esitetään myös optimistisempia tulevaisuudenkuvia, joissa teollisuuslaitosten päästöjä valvotaan asianmukaisilla säädöksillä ja estetään järvien ja jokien saastuminen. Teollisuuden valvonnan ohella vesitilannetta parantaisi vettä säästeliäämmin hyödyntävien kastelumenetelmien käyttäminen sekä kotitalouksien kuluttajavalistuksen lisääminen, raportissa todetaan.

Lisää tietoa aiheesta