Uutinen

UNDP:n vuosiraportti julkistetaan 29.6.

Susanna Inkinen
12.6.2000

UNDP kutsuu Inhimillisen kehityksen - raportin 2000 julkistamistilaisuuteen Helsingissä 29. kesäkuuta klo 10.00-11.30 Ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston lehdistötilaan Kanavakatu 4A

Ihmisoikeudet ja inhimillinen kehitys

Köyhyys on suurin uhka ihmisoikeuksille. Taistelu köyhyyttä vastaan ja lisääntyvät taloudelliset erot ovat tulevaisuuden suurimmat haasteet ihmisoikeustyössä, toteaa tämän vuotinen Human Development Report.

Emme voi puhua köyhyydestä ilman ettemme puhuisi ihmisoikeuksista, koska kaikilla ihmisillä on oikeus elää vapaudessa ja turvallisuudessa, oikeus koulutukseen, ruokaan, terveyteen ja sosiaalipalveluihin. Toisin sanoen: oikeus inhimilliseen kehitykseen.

Valitettavasti nämä oikeudet eivät kuitenkaan ole kaikkien ihmisten saavutettavissa. Päivittäin kuolee yli 30.000 lasta sen vuoksi ettei heidän perusoikeuksiaan ole turvattu. Yli 90. miljoonalla lapsella ei myöskään ole oikeutta peruskoulutukseen. Naisten osuus maailman parlamenteissa on vain 14%. Lisäksi noin 1,2 miljoonaa naista ja alle 18-vuotiasta tyttöä joutuu vuosittain naiskaupan uhriksi. Ilmaisunvapauskaan ei aina toteudu: vuonna 1999 kuoli 87 toimittajaa työtehtävissä.

Köyhyys on ongelma jopa lännessä. OECD-maissa rikotaan ihmisoikeusia päivittäin. Noin kahdeksan miljoonaa ihmistä kärsii aliravitsemuksesta ja 100 miljoonaa elää köyhyysrajan alapuolella. USA:ssa jopa 17 prosenttia väestöstä on köyhiä. Inhimillisen kehityksen- vuosiraportti osoittaa selvästi, kuinka tuloerot rikkaiden ja köyhien maiden välillä kasvavat nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Vuonna 1960 ansaitsi maailman rikkain väestönosa kolmekymmentä kertaa enemmän kuin köyhin. Vuoteen 1997 mennessä ero ehti kasvaa jo yhden suhde 74:ään (1:74).

Vaikka ratkaisemattomia ongelmia on vielä paljon, edistyttiin 1900- luvulla kuitenkin sekä köyhyys- että ihmisoikeustaistelussa huomattavasti. Lapsikuolleisuus on puoliintunut vuodesta 1965 lähtien, ja ihmisten eliniänodote on noussut kymmenellä vuodella vuodesta 1960. Poliittisellakin rintamalla kehitys etenee positiiviseen suuntaan. Viimeisten 25 vuoden aikana on 113 maata siirtynyt demokraattiseen hallintojärjestelmään. Demokratiakehitys ja sen tukeminen on UNDP:n mukaan tärkeä edellytys rauhan ja tasapainon saavuttamiseksi sekä ehdoton edellytys köyhyystaistelulle.

YK:lla on tavoitteena puolittaa köyhyys vuoteen 2015 mennessä. Raportissa esitellään toimintasuun-nitelma tavoitteen saavuttamiseksi ja kehityksen edistämiseksi. Päämääräksi on asetettava kaikki oikeudet kaikille ihmisille kaikissa maissa, kuten Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus haaveili reilut 50 vuotta sitten. Riittävä elintaso, ravitsemus, terveydenhuolto ja koulutus sekä ihmisarvon mukainen työ ovat myös ihmisoikeuksia.

Vuosiraportin mukaan Suomi on maailman 11. paras maa inhimillisen kehityksen indeksillä mitattuna.

Lisätietoja: UNDP, Nordic Office, puh. +45 35467157, faksi: +45-35467095 tai sähköposti: Susanna.Inkinen@un.dk.