Uutinen

UNDP: Köyhyys ei puolitu vuoteen 2015 mennessä

Inhimillisen kehityksen raportti toteaa, että vuosituhattavoitteissa on luisuttu taaksepäin ainakin 50 maassa.
Jukka Aronen
7.9.2005

Maailman inhimillistä kehitystä mittaava UNDP:n vuosiraportti keskittyy tänä vuonna arvioimaan ns. vuosituhattavoitteiden toteutumista. Raportin pääviesti on, että ilman välitöntä muutosta maailma ei onnistu saavuttamaan vuonna 2000 asetettuja kahdeksaa tavoitetta, joihin kuuluu muun muassa köyhyyden puolittaminen vuoteen 2015 mennessä.

UNDP eli YK:n kehitysohjelma peräänkuuluttaa muutosta kolmella osa-alueella: kehitysyhteistyössä, kaupassa ja turvallisuudessa. Näiden tekijöiden välillä vallitsee voimakas yhteys. Reilut maailmankaupan säännöt eivät merkitse paljoakaan, jos viennin ja tuonnin mahdollisuudet kariutuvat väkivaltaisiin konflikteihin. Toisaalta kehitysavun lisääminen ilman oikeudenmukaista kauppaa jättää tulokset vaatimattomiksi.

Raportin julkistamistilaisuudessa puhunut UNDP:n Afrikan-aluetoimiston apulaisjohtaja Jeffrey Avina totesi, että kauppa on pitkällä aikavälillä kehitysapua merkittävämpi tapa nostaa ihmisiä köyhyydestä. Jos varattomien maiden on jatkuvasti turvauduttava pelkkään apuun ilman, että oma taloudellinen tuotanto kasvaa, ne jäävät maailmantalouden kerjäläisiksi.

Paneelikeskusteluun osallistunut Kepan Tytti Nahi ilmaisi tyytyväisyytensä siihen, että raportissa ei kuitenkaan nähdä vapaakauppaa automaattisena välineenä köyhyyden poistamiseksi eikä päämääränä itsessään.

Vaikka raportin laatijat pitävät kaupan mahdollisuuksia suurina, samalla he toteavat, että kauppaa on tähän mennessä hyödynnetty heikosti. Ulkomaisista sijoituksista vain prosentti menee Afrikkaan. Saharan eteläpuolisessa Afrikassa asuu 689 miljoonaa ihmistä, mutta alueen osuus maailman viennistä on pienempi kuin 10 miljoonan asukkaan Belgian.

"Jos Afrikan osuus maailman viennistä olisi vielä tänä päivänä sama kuin se oli 1980-luvulla, tulot vastaisivat arvoltaan viisinkertaisesti Afrikan maiden vastaanottamaa kehitysapua ja budjettitukea vuodesta 2002 lähtien", arvioi raportin päätoimittaja Kevin Watkins.

Käytännössä kaupan mahdollisuuksia rajoittaa joukko epäreiluja kaupan sääntöjä ja rakenteellisia vääristymiä sekä maiden sisällä että niiden välillä. Vaikka teollisuusmaat avustavat kehitysmaiden maataloutta noin miljardilla dollarilla vuodessa, ne käyttävät päivittäin saman summan oman ylituotantonsa tukemiseen.

41 miljoonaa lasta kuolee turhaan?

Kaupan lisäksi raportissa puhutaan myös maailman kehityksestä 1990-luvulla ja todetaan, että suurimpia saavutuksia on ollut 130 miljoonan ihmisen nostaminen köyhyydestä. Tämä tarkoittaa sitä, että noin kaksi miljoonaa lasta vähemmän kuolee vuosittain ja noin 30 miljoonaa lasta enemmän pääsee kouluun.

Takaiskuiksi lasketaan se, että köyhyyden väheneminen on hidastunut 1990-luvulla. 50 maassa on luisuttu taaksepäin ainakin yhden vuosituhattavoitteen osalta. Tälläkin hetkellä noin 2,5 miljardia ihmistä elää alle kahdella dollarilla päivässä, ja 10 miljoonaa lasta kuolee vuosittain estettävissä oleviin sairauksiin.

Jos nykyinen kehityssuunta jatkuu, vuonna 2015 tulee yhä olemaan 827 miljoonaa äärimmäisessä köyhyydessä elävää ihmistä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että seuraavan 10 vuoden aikana 41 miljoonaa lasta kuolee turhaan.

Vastavalittu UNDP:n johtaja Kemal Dervis varoittaakin: "Jos jatkamme nykyiseen 'business-as-usual'-tyyliin, se tarkoittaa maailman köyhille mittaamatonta tragediaa, mutta myöskään rikkaat maat eivät välty sen seuraukselta."

Kohti tasa-arvoista talouskasvua

Raportissa pohditaan myös eriarvoisuutta. Tällä hetkellä 40 prosenttia maailman ihmisistä käyttää viisi prosenttia tuloista. Kirjoittajien mukaan köyhyyden vastainen taistelu nopeutuisi merkittävästi, jos maailman köyhille onnistuttaisiin kanavoimaan nykyistä suurempi osa talouskasvusta. Alle dollarilla päivässä elävien nostaminen köyhyysrajan yli maksaisi noin 300 miljardia dollaria - luku, joka vastaa 1,6 prosenttia maailman rikkaimman kymmenesosan tuloista.

Raportissa kuitenkin tunnustetaan, että pelkällä 300 miljardin kertapanostuksella ei kehitysmaita nostettaisi lopullisesti köyhyydestä. Kestävä köyhyyden vähentäminen vaatii "dynaamisia prosesseja, joiden kautta köyhät maat ja ihmiset nousevat köyhyydestä oman tuotantonsa avulla".

Maiden kansallisilla poliittisilla linjauksilla on suuri merkitys tasa-arvon toteutuksessa. Esimerkiksi Kiinan ja Vietnamin taloudet ovat kasvaneet huimasti viime vuosina, mutta ainoastaan Vietnam on onnistunut yhdistämään talouskasvun tasa-arvoiseen kehitykseen. Kiinassa eriarvoisuus on niin suurta, että menestyneimmän kaupungin Shanghain inhimillisen kehityksen indeksi on Portugalin tasoa, kun taas sisämaan vuoristoinen Guizhoun maakunta painii samassa sarjassa Namibian kanssa.

Kehitysapua entistä kitsaammin

Vuosituhattavoitteiden ja liiallisen eriarvoisuuden kitkeminen vaatisi lisää tehokkaampaa kehitysapua, mutta sitä jaetaan maailman köyhille aiempaa kitsaammin, vaikka rikkaat maat rikastuvat entisestään, todetaan raportissa.

Vuodesta 1990 lähtien keskimääräiset, henkeä kohden lasketut tulot ovat rikkaissa maissa kasvaneet 6 070 dollarilla. Samaan aikaan on teollisuusmaiden asukasta kohden laskettu kehitysapu laskenut yhdellä dollarilla.

Avun reaaliarvolla mitattuna suurin avunantaja on Yhdysvallat, mutta bruttokansantulostaan sekin panostaa kehitysapuun vain 0,16 prosentta. Kesän G8-kokouksessa suurvalta lupasi lisätä apuaan 8 miljardilla dollarilla, mikä on suurin korotus sitten 1960-luvun. Raportin laatijat suhtautuvat kuitenkin suuriin lukuihin varauksella, sillä esimerkiksi vuonna 2003 Yhdysvaltain lupaamasta 3,8 miljardin dollarin korotuksesta 40 prosenttia oli korvamerkitty Irakille.

Raportti antaa kehuja Tanskalle, Norjalle, Ruotsille, Hollannille ja Luxembourgille, jotka ainoina valtioina ovat saavuttaneet YK:n suosituksen mukaisen bruttokansantulotason eli 0,7%.

Jos kehitysapu lasketaan osuutena maiden budjeteista, 22 maan joukon kärjessä olivat vuonna 2003 Norja (4,1%) ja Luxembourg (3,9%). Kolmanneksi kiilasi yllättäen Sveitsi (3,5%). Suomi (1,6%) paini jaetulla 10. sijalla, ja perää pitivät Portugali (1,0%), Yhdysvallat (1,0%) ja Italia (0,9%).


UNDP:n Inhimillisen kehityksen raportti julkistettiin 7.9.2005 Helsingissä ulkoasiainministeriön tiedotustilaisuudessa. Raportin englanninkielinen nimi on "Human Development Report 2005. International cooperation at a crossroads: Aid, trade and security in an unequal world".

Lisää tietoa aiheesta