Uutinen

UNDP kaipaa lisää liittovaltioita maailmaan

UNDP:n vuosiraportti varoittaa, että hallitsematon monikulttuurisuus saattaa luoda lisää epävakautta maailmaan.
Jukka Aronen
14.7.2004

YK:n kehitysohjelman UNDP:n Inhimillisen kehityksen raportti keskittyy tänä vuonna pohtimaan kulttuurin ja kehityksen välistä monimutkaista suhdetta.

Monilla maailman mailla riittääkin haastetta kulttuurien ristipaineessa: planeetan noin 200 valtiossa asuu noin 5 000 kansaa. Kahdessa kolmasosassa maailman maista on ainakin yksi merkittävän kokoinen vähemmistö eli etninen tai uskonnollinen ryhmä, johon kuuluu vähintään 10 prosenttia väestöstä.

"Keskeinen monikulttuurisuuteen liittyvä kysymys on, miten sitä hallitaan poliittisesti", sanoi raporttia Helsingissä esitellyt ruotsalainen UNDP-veteraani Anna Stjärnerklint.

Anna Stjärnerklint (Kuvaaja: Jukka Aronen

UNDP:n Albanian-aluejohtaja Anna Stjärnerklint esitteli vuoden 2004 raportin.

Monikulttuurisuus näkyy yhä useamman maan poliittisella agendalla. Siirtolaiset vaativat kulttuurisen taustansa kunnioittamista, ääriliikkeet haluavat pakottaa muut oman uskontonsa noudattajiksi ja uudet poliittiset liikkeet ovat huolissaan globalisaation vaikutuksesta paikalliskulttuureihin.

UNDP:n raportti nostaa esille monikulttuurisuuden riskit: jos kulttuurista vaihtelevuutta ei hallita oikealla tavalla, siitä voi tulla epävakauden lähde valtioiden sisälle ja niiden välille.

Lisää liittovaltioita

Samuel Huntingtonin ennustaman "kulttuurien yhteentörmäyksen" ehkäisemiseksi UNDP ehdottaa, että nykyistä useammat maat voisivat kokeilla liittovaltiomallia. Se voisi toimia keinona välttää uskontoon, etnisyyteen ja rotuun perustuvien ryhmien väliset selkkaukset.

"On luotava instituutioita ja käytäntöjä, jotka mahdollistavat sekä itsehallinnon että koko maata yhdistävän hallinnon. Itsehallinto luo ylpeyttä omaan etniseen ryhmään kuulumisesta, ja yhteinen hallinto yhteisine instituutioineen ja symboloineen puolestaan luo yhteenkuuluvuutta valtioon", sanoo UNDP:n johtaja Mark Malloch Brown järjestön tiedotteessa.

Yksi raportin keskeisistä teeseistä on, että hyvin toteutettu monikulttuurisuuspolitiikka tukee myös inhimillistä kehitystä.

Myönteisiä tuloksia syntyy, kun kansalaiset saavat valtiolta tunnustuksen kulttuuri-identiteetilleen ja valtio pystyy sovittamaan erilaiset kulttuuri-identiteetit rinnakkain, sanotaan raportissa.


UNDP:n Inhimillisen kehityksen raportti julkistettiin 15.7.2004 Helsingissä ulkoasiainministeriön tiedotustilaisuudessa. Raportin englanninkielinen nimi on "Human Development Report 2004. Cultural Diversity in Today's Diverse World".

Lisää tietoa aiheesta

Inhimillisen kehityksen raportti: Norja ykkönen, Sierra Leone viimeinen
Sambiassa ei juhlittu 164:ttä sijaa
Human Development Report 2004