Uutinen

UNDP: Jokaiselle 20 litraa puhdasta vettä päivässä

UNDP:n Inhimillisen kehityksen raportin mukaan vesi- ja sanitaatiokriisi aiheuttaa joka vuosi lähes kahden miljoonan lapsen kuoleman. Syynä ei ole kuitenkaan veden vähyys vaan muun muassa veden hallinnoinnin virheet.
Jukka Aronen
9.11.2006

YK:n kehitysohjelman vuosittain julkaisema Inhimillisen kehityksen raportti keskittyy tänä vuonna veteen ja sanitaatioon. Peräti 1,1 miljardia ihmistä elää tällä hetkellä ilman puhdasta juomavettä ja 2,6 miljardia ilman riittävää sanitaatiota, vaikka maailmassa periaatteessa olisi enemmän kuin riittävästi vettä kotitalouksien, maatalouden ja teollisuuden tarpeisiin.

Niukka vedensaanti on suoraan kytköksissä köyhien maiden synkkään lapsikuolleisuuteen ja heikkoon taloudelliseen tilaan. Raportin mukaan 1,8 miljoonaa lasta kuolee joka vuosi ripuliin, joka olisi estettävissä puhtaalla juomavedellä ja asianmukaisilla käymälöillä.

Vesi- ja sanitaatiokriisin seurauksena Saharan eteläpuolinen Afrikka menettää arviolta viisi prosenttia bruttokansantuotteestaan. Hukkaan menevä rahamäärä on suurempi kuin alueen saamat kehitysyhteistyövarat.

Kannattaako yksityistäminen?

Raportissa ei selkeästi oteta kantaa veden yksityistämiseen, vaan tyydytään toteamaan, että "väittely yksityisten ja julkisten vesilaitosten hyödyistä ja haitoista ohjaa huomion väärään suuntaan". Lähtökohtana tulisi olla sellaisten keinojen etsiminen, joilla juomakelpoista vettä saadaan myös vähävaraisimmille.

Veden muuttaminen markkinahyödykkeeksi on joka tapauksessa ongelmallista siksi, että vedellä on monopolin piirteitä, joita on helppo käyttää väärin.

Toisaalta vesimarkkinoiden luonne muuttuu vesijohtoverkkojen ulkopuolella. Raportin laatijoiden mukaan nimenomaan vesijohtojen ulottumattomissa asuvat köyhät joutuvat maksamaan vedestään huomattavasti enemmän kuin muut, koska he saavat vetensä monen välikäden kautta, ja jokainen väliporras haluaa kääriä voittoa. Paikalliset vesikauppiaat ostavat vettä kunnallisesta lähteestä ja myyvät sen eteenpäin slummeissa. Pullotettu vesi saattaa olla jopa 10-20 kertaa kunnan tarjoamaa vesijohtovettä kalliimpaa.

Raportin mukaan vesiongelman ytimessä ovatkin eriarvoisuus ja veden hallinnoinnin virheet.

UNDP suosittelee, että vesi tunnustettaisiin ihmisoikeudeksi, ja sitä kautta taattaisiin jokaisen käyttöön 20 litraa puhdasta vettä päivässä - jonka köyhät saisivat ilmaiseksi.

Kansallisten ja globaalin vesistrategian lisäksi pidetään olennaisena vesi- ja sanitaatiotilanteen parantamiseen suunnatun vuosittaisen kansainvälisen avun korottamista 3,4-4 miljardilla dollarilla.

Afrikka polkee paikallaan

Raportti laittaa myös perinteiseen tapaan maailman maat inhimillisen kehityksen tason mukaiseen järjestykseen, eikä listauksessa näy minkäänlaisia yllättäviä kehityssuuntia.

Päätrendi on tänäkin vuonna se, että kuilu hiv/aidsin kourissa sinnittelevän Saharan eteläpuolisen Afrikan ja muiden maanosien välillä suurenee entisestään.

Listan alku- ja loppupäässä on sama maiden joukko kuin viime vuonna. Kärjessä on Norja, ja perää pitää Niger. Norjalaiset ovat yli 40 kertaa varakkaampia kuin Nigerin asukkaat, ja heidän elinajanodotteensa on lähes kaksinkertainen Nigerin asukkaisiin verrattuna.

Tehokkaimmin taloudellisia panoksiaan inhimilliseen kehitykseen - pitkään ja terveeseen elämään, koulutukseen ja riittävään elintasoon - käyttivät muun muassa Kuuba, Armenia ja Ecuador, kun taas tehottomimpia olivat muun muassa Päiväntasaajan Guinea, Botswana ja Etelä-Afrikka, jotka sijoittuvat bruttokansantulolla mitattuna huomattavasti korkeammalle kuin inhimillisen kehityksen asteikolla.

Suomen sijoitus indeksillä kohoaa hieman viime vuosien 13. tilalta sijalle 11. Maamme ei ole päässyt kirkkaimpaan kärkeen siksi, että miesten elinajanodote on suhteellisen alhainen verrattuna muiden teollisuusmaiden vastaavaan lukuun.

Maailmanlaajuinen eriarvoisuus korostuu tämän vuoden raportissa: maailman 500 rikkaimman ihmisen tulot ylittävät köyhimpien 416 miljoonan ihmisen tulot.

"Globalisaation myötä on syntynyt keskustelua globaalin tulonjaon kehityksestä, mutta joskus meiltä jää näkemättä eriarvoisuuden koko syvyys - ja se, kuinka suurempi tasa-arvo voisi merkittävästi jouduttaa köyhyyden vähentämistä", toteaa raportin päätoimittaja Kevin Watkins.

UNDP:n Inhimillisen kehityksen raportti julkistettiin 9. marraskuuta kello 11 ulkoministeriön viestintä- ja kulttuuriosastolla Helsingissä. Raportin englanninkielinen nimi on "Human Development Report 2006: Beyond Scarcity: Power, Poverty and the Water Crisis".

Lisää tietoa aiheesta